Περισσότερα έσοδα για το ελληνικό κράτος και την εθνική οικονομία

$1,9 δισ.

επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας - $1 δισ. την πρώτη 5ετία

€2 δισ.

εκτιμώμενα κέρδη για το Ελληνικό Δημόσιο (δικαιώματα εκμετάλλευσης, φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές)

€191+ εκ.

έσοδα από τα μεταλλευτικά δικαιώματα για το κράτος και την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής - 10% αύξηση και επέκτασή της εφαρμογής τους σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων

€11,3 δισ.

αξία εξαγωγών, που θα συμβάλλουν στη μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών

€3,5 δισ.

αξία των αγορών σε αγαθά και υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές