ΠΟΛΙΤΙΚΗ «COOKIES»

1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον κεντρικό δικτυακό τόπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού» (εφεξής η «Εταιρεία») και τον διακριτικό τίτλο «Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε.», μέλος του ομίλου «Eldorado Gold Corporation» («Eldorado», «η Εταιρεία») λειτουργεί λογισμικό τύπου «Cookies» (πρόγραμμα – «κέρασμα»). Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία) σε μορφή απλού κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα κινητό τηλέφωνο- «smartphone» ή ένα «tablet»), όταν αυτοί επισκέπτονται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο.

Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών, καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του τρόπου παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας δεν επιτρέπουν τη συλλογή  πληροφοριών που ταυτοποιούν τους χρήστες ούτε την πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή αρχείο που τηρείται στους υπολογιστές αυτών.

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ένας χρήστης, το λειτουργικό  σύστημα του υπολογιστή του, τη χρήση συνδέσμων από και προς τον εκάστοτε δικτυακό τόπο και λοιπές «τεχνικής φύσεως» πληροφορίες.

2.      ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ «COOKIES»

Α)   Αναγκαία

Τα «Αναγκαία Cookies» βοηθούν στην ορθή λειτουργία ενός δικτυακού τόπου διευκολύνοντας βασικές λειτουργίες, όπως η πλοήγηση των χρηστών και η πρόσβασή τους σε ασφαλείς περιοχές. Μία  ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα «cookies».

 

Β)   Προτίμησης

Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να «απομνημονεύει» πληροφορίες, βάσει των οποίων μεταβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας της ή παρουσίασης των πληροφοριών, ώστε να ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη(π.χ. προτιμώμενη γλώσσα).

 

Γ)   Στατιστικά

Τα  «Στατιστικά Cookies» βοηθούν να  καταστεί σαφές πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας πληροφορίες ανώνυμα.

 

Δ)   Εμπορικής Προώθησης

Τα «Cookies Εμπορικής Προώθησης» χρησιμοποιούνται για την καταγραφή της δραστηριότητας των επισκεπτών ενός ιστοτόπου, με σκοπό την εμφάνιση διαφημίσεων που είναι σχετικές και ελκυστικές για αυτούς.

3.      ΤΑ «COOKIES» ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Στον δικτυακό τόπο της Εταιρείας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα «cookies»:

Α)   Αναγκαία

ΟΝΟΜΑ

(Cookie Name)

ΠΗΓΗ

 (Source)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΚΟΠΟΥ

(Cookie Purpose Description)

ΛΗΞΗ

(Expiry)

_cf_bm

hubspot.com

Επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ χρηστών και «bots».

1 ημέρα

bscookie

linkedin.com

Επιτρέπει την αναγνώριση συσκευών, προκειμένου να αποτραπεί η «κακή» χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης («Linkedin»).

1 έτος

CookieConsent

hellas-gold.com

Καθιστά δυνατή την αποθήκευση της συγκατάθεσης που παρέχει ο χρήστης.

13445 ημέρες

hex (32)

hellas-gold.com

Καθιστά δυνατή τη διαχείριση των αιτημάτων προς τον διακομιστή (server) του ιστοτόπου.

(Με τη λήξη της) Συνεδρία(ς)

li_gc

linkedin.com

Καθιστά δυνατή την αποθήκευση της συγκατάθεσης που παρέχει ο χρήστης.

180 ημέρες

Β)   Προτίμησης

ΟΝΟΜΑ

(Cookie Name)

ΠΗΓΗ

 (Source)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΚΟΠΟΥ

(Cookie Purpose Description)

ΛΗΞΗ

(Expiry)

 

lidc

 

linkedin.com

 

Καταγράφει ποιος διακομιστής εξυπηρετεί κάθε επισκέπτη

 

1 ημέρα

 

Γ)   Στατιστικά

ΟΝΟΜΑ

(Cookie Name)

ΠΗΓΗ

 (Source)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΚΟΠΟΥ

(Cookie Purpose Description)

ΛΗΞΗ

(Expiry)

__hssc

vrify.com

Προσδιορίζει εάν απαιτείται επικαιροποίηση cookie στον φυλλομετρητή του χρήστη.

1 ημέρα

__hssrc

vrify.com

Χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσει τον φυλλομετρητή του χρήστη, όταν  αυτός (επανα)συνδέεται στον ιστότοπο.

(Με τη λήξη της) Συνεδρία(ς)

__hstc

vrify.com

Επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων για τη «συμπεριφορά» του χρήστη κατά την πλοήγησή του στον ιστότοπο.

180 ημέρες

_ga

hellas-gold.com

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

2 έτη

_ga

vrify.com

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

2 έτη

_ga_#

vrify.com

Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των φορών που ο χρήστης επισκέφθηκε τον ιστότοπο, καθώς και τις ημερομηνίες της πρώτης και τελευταίας επίσκεψης.

2 έτη

_gat

hellas-gold.com

Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για τη διαχείριση του ρυθμού των αιτημάτων.

1 ημέρα

_gid

hellas-gold.com

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

1 ημέρα

_gid

vrify.com

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

1 ημέρα

_tldtest_#

vrify.com

Χρησιμοποιείται (από τον πάροχο του ιστοτόπου) για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

(Με τη λήξη της) Συνεδρία(ς)

amp_#

vrify.com

Χρησιμοποιείται (από τον πάροχο του ιστοτόπου) για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Μόνιμο

amp_cookie_test#

vrify.com

Χρησιμοποιείται (από τον πάροχο του ιστοτόπου) για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο

1 έτος

amplitude_unsent_#

vrify.com

Χρησιμοποιείται (από τον πάροχο του ιστοτόπου) για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Μόνιμο

amplitude_unsent_identify_#

vrify.com

Χρησιμοποιείται (από τον πάροχο του ιστοτόπου) για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

Μόνιμο

AnalyticsSyncHistory

linkedin.com

Χρησιμοποιείται για συγχρονισμό δεδομένων με υπηρεσίες «analytics» τρίτων παρόχων.

30 ημέρες

hubspotutk

vrify.com

Επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων για τη «συμπεριφορά» του χρήστη κατά την πλοήγησή του στον ιστότοπο.

180 ημέρες

ln_or

vrify.com

Χρησιμοποιείται (από τον πάροχο του ιστοτόπου) για τη δημιουργία στατιστικών σε σχέση με τον τρόπο που ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.

1 ημέρα

Δ)   Εμπορικής Προώθησης

ΟΝΟΜΑ

(Cookie Name)

ΠΗΓΗ

 (Source)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣΚΟΠΟΥ

(Cookie Purpose Description)

ΛΗΞΗ

(Expiry)

__ptq.gif

hubspot.com

Αποστέλλει δεδομένα στην πλατφόρμα hubspot σχετικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά του χρήστη.

(Με τη λήξη της) Συνεδρία(ς)

_gcl_au

vrify.com

Χρησιμοποιείται από την Google Adsense για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων.

3 μήνες

_lfa_test_cookie_stored

vrify.com

Χρησιμοποιείται για «επαναστόχευση» χρηστών με τις ίδιες διευθύνσεις IP.

(Με τη λήξη της) Συνεδρία(ς)

bcookie

linkedin.com

Χρησιμοποιείται από την πλατφόρμα «Linkedin» για την παρακολούθηση της χρήσης των υπηρεσιών της που έχουν ενσωματωθεί στον ιστότοπο.

1 έτος

fbssls_#

connect.facebook.net

Συλλέγει δεδομένα σχετικά με τη χρήση του συστήματος υποβολής σχολίων καθώς και με τα άρθρα- αναρτήσεις που διαβάζουν οι επισκέπτες του ιστοτόπου.

(Με τη λήξη της) Συνεδρία(ς)

i/jot

twitter.com

Διευκολύνει την «επαναστόχευση» των χρηστών με συναφείς διαφημίσεις.

(Με τη λήξη της) Συνεδρία(ς)

i/jot/embeds

twitter.com

Διευκολύνει την «επαναστόχευση» των χρηστών με συναφείς διαφημίσεις.

(Με τη λήξη της) Συνεδρία(ς)

UserMatchHistory

linkedin.com

Εγγυάται την ασφάλεια του ιστοτόπου και του επισκέπτη -χρήστη.

30 ημέρες

 

 

4.      TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ COOKIES

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (φυλλομετρητές –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Οι χρήστες έχουν μέσω του φυλλομετρητή τους τη δυνατότητα να επιτρέπουν την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιούν / διαγράφουν τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιούνται κάθε φορά που επισκέπτονται δικτυακούς τόπους όπου λειτουργούν  «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των «Cookies» βρίσκονται συνήθως εντός των καταλόγων («μενού») «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης.

Οι χρήστες πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι, σε περίπτωση που απορρίψουν ή απενεργοποιήσουν τα «Cookies» του παρόντος δικτυακού, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων του ενδέχεται να περιορισθεί. Επίσης, πρέπει να καταστεί σαφές στους χρήστες ότι με την απενεργοποίηση ενός «Cookie» ή μιας κατηγορίας «Cookies», δεν διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησής τους. Μια τέτοια ενέργεια πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, ο οποίος απαιτείται να τροποποιήσει τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

5.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει με την ανάρτηση της τροποποιημένης Πολιτικής στον κεντρικό δικτυακό τόπο της Εταιρείας.

6.      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με την παρούσα Πολιτική, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση GR-Privacy@eldoradogold.com.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc