Το νέο επενδυτικό σχέδιο με μια ματιά

Το νέο, αναβαθμισμένο, σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας προβλέπει αυξημένα αντισταθμιστικά οφέλη σε σχέση με τον μέχρι σήμερα σχεδιασμό:

  • Υψηλότερα έσοδα για το ελληνικό κράτος
  • Περισσότερες θέσεις εργασίας
  • Εμβληματικά αναπτυξιακά έργα για την τοπική κοινωνία
  • Επιπλέον μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος