Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας σήμερα

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας βρίσκονται στη βορειοανατολική Χαλκιδική, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη, και περιλαμβάνουν: τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών, τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί και βρίσκονται αμφότερα σε φάση παραγωγής, καθώς και το έργο των Σκουριών, που έχει ολοκληρωθεί κατά 50%.

Ολυμπιάδα

Στο ενεργό μεταλλείο της Ολυμπιάδας, το υπόγειο μεταλλείο χρυσού αργύρου-μολύβδου-ψευδαργύρου εκσυγχρονίστηκε και εισήλθε σε φάση παραγωγής το 2017. Το μεταλλείο παράγει τρία συμπυκνώματα μολύβδου-αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσού, με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής βάσει της τρέχουσας καταγραφής αποθεμάτων, τα 22 έτη.

Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες

Το ενεργό μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, στην περιοχή Μαδέμ Λάκκου Στρατωνίου, είναι ένα υπόγειο μεταλλείο αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1957 και τέθηκε σε επαναλειτουργία, μετά από εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση, το 2006. Σήμερα παράγει συμπυκνώματα μολύβδου-αργύρου και ψευδαργύρου, ενώ τα συνολικά αποθέματα του έργου υπολογίζονται σε 1 εκ. τόνους μεταλλεύματος. Η πρόσφατη αδειοδότηση για ερευνητικές γεωτρήσεις στο κοίτασμα των Μαύρων Πετρών ενδέχεται να οδηγήσει στην ανακάλυψη σημαντικών αποθεμάτων μεταλλοφορίας που θα αυξήσει τα αποθέματα και κατ’ επέκταση τον χρόνο ζωής του μεταλλείου.

Σκουριές

Πρόκειται για ένα παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα, το οποίο περιέχει 0,49% χαλκό και 0,74 γρ/τόνο χρυσό. Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει συνδυασμό υπόγειας και επιφανειακής εκμετάλλευσης, στη βάση των αρχών της παράλληλης περιβαλλοντικής αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας, ενώ αξιοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Η διάρκεια ζωής του έργου, υπολογίζεται στα 26 έτη.