Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στο μέλλον. Το νέο επενδυτικό σχέδιο ανά μεταλλείο

Ολυμπιάδα

Ολυμπιάδα

 • €304 εκ. πρόσθετη επένδυση για την αναβάθμιση και συντήρηση του μεταλλείου.
 • Αναβάθμιση του υφιστάμενου εργοστασίου εμπλουτισμού προς αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας σε 650.000 τόνους/έτος από 400.000 τόνους/έτος, με κατάργηση της κατασκευής νέου εργοστασίου στην περιοχή του Μ. Λάκκου.
 • Μείωση της παραγωγής της γ’ φάσης λειτουργίας από 800.000 τόνους/έτος σε 650.000 τόνους/έτος και κατ’ επέκταση, παράταση ζωής του μεταλλείου και διατήρηση των θέσεων εργασίας για περισσότερα χρόνια.
 • Όλα τα έργα αναβάθμισης υλοποιούνται εντός των ορίων της υφιστάμενης έκτασης δραστηριοποίησης.
 • Αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης νερού.
 • Εφαρμογή νέας τεχνολογίας (λιθογόμωση πάστας) με χρήση του συνόλου των μεταλλευτικών καταλοίπων για την επαναπλήρωση των υπόγειων στοών μετά την εκμετάλλευση. Μείωση αποθήκευσης τελμάτων και περιορισμός της μεταφοράς αποβλήτων.
 • Συνεχιζόμενη αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης τελμάτων.
 • Εκτιμώμενη διάρκεια ζωής του μεταλλείου τα 23 έτη.
Στρατώνι

Στρατώνι - Μαύρες Πέτρες & Λιμένας Στρατωνίου

Εκσυγχρονισμός & Αναβάθμιση του Μεταλλείου των Μαύρων Πετρών

 • Επένδυση €57 εκ. για την αναβάθμιση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.
 • Διερευνητικές γεωτρήσεις για νέα κοιτάσματα που θα αυξήσουν την παραγωγή και την αποδοτικότητα του μεταλλείου.
 • Επέκταση του υφιστάμενου υπόγειου μεταλλείου.
 • Αναβάθμιση του εργοστασίου κατεργασίας.
 • Νέες, σύγχρονες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και φόρτωσης στο Στρατώνι & στο Καρακόλι.

Αναβάθμιση και επέκταση του λιμένα Στρατωνίου

 • Νέα, μεγαλύτερη αποβάθρα με δυνατότητα εξυπηρέτησης και φιλοξενίας μεγαλύτερων πλοίων.
 • Το λιμάνι μπορεί να γίνει κόμβος εξαγωγών προς τις παγκόσμιες αγορές και κληρονομιά για την περιοχή, ως νευραλγική υποδομή που μετά το πέρας της μεταλλευτικής ανάπτυξης θα αξιοποιηθεί για άλλες οικονομικές δραστηριότητες (π.χ. τουρισμός, μεταφορές).
Σκουριές

Σκουριές

 • Συνολική επένδυση ύψους €1,28 δισ. για την κατασκευή και συντήρηση των μεταλλείων.
 • Εργοστάσιο εμπλουτισμού μεταλλεύματος, για την παραγωγή συμπυκνωμάτων χαλκού-χρυσού προς εξαγωγή σε εργοστάσια κατεργασίας, καθώς και για την επιτόπια παραγωγή σε ποσοστό έως 20% προϊόντων χρυσού (ράβδοι doré) διαθέσιμου προς πώληση σε εργοστάσια εξευγενισμού.
 • Λειτουργία που υιοθετεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίας (ΒΔΤ) σε όλες τις πτυχές της εξόρυξης, της επεξεργασίας, της διαχείρισης μεταλλευτικών καταλοίπων και υδάτων.
 • Σημαντική μείωση στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, με εφαρμογή της τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης και την κατασκευή νέων ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων.
 • Συνδυασμένη χρήση επιφανειακού ορύγματος και υπόγειου μεταλλείου.
 • Πλήρης επαναπλήρωση των ορυγμάτων με χρήση λιθογόμωσης για τη βέλτιστη αποκατάσταση της περιοχής.
 • Επέκταση της διάρκειας ζωής του μεταλλείου από 18 σε 26 έτη.