Απολογισμοί & Εκθέσεις


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

Απολογισμοί και Εκθέσεις Αναφοράς

Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας υλοποίησης των δράσεων ΕΚΕ, το Τμήμα ΕΚΕ είναι υπεύθυνο για την σύνταξη εσωτερικών και εξωτερικών εκθέσεων αναφοράς:

  • Τριμηνιαία Έκθεση Κοινωνικών Επιδόσεων
  • Ετήσια Απολογιστική Έκθεση Δράσεων ΕΚΕ
  • Ετήσια Έκθεση Εκτίμησης Κοινωνικού Αντικτύπου
  • Ετήσια Έκθεση ΕΚΕ Βιώσιμης Ανάπτυξης


Απολογισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Οι δημοσιοποιήσεις των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση των σχέσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η Ελληνικός Χρυσός δημοσιεύει Απολογισμό Βιώσιμής Ανάπτυξης, όπου περιγράφουμε τις πρωτοβουλίες που έχουμε λάβει και τους διοικητικούς μηχανισμούς που εφαρμόζουμε για την αναγνώριση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων επιπτώσεων που συνοδεύουν τη λειτουργία μας. Ο απολογισμός αυτός αξιολογεί την πρόοδο και την επίδοσή μας σε σχέση με τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας και επιτρέπει να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών μας, να αναγνωρίσουμε τυχόν προβλήματα και να προσαρμόσουμε τη στρατηγική μας για τη βελτίωση των επιδόσεών μας στον τομέα της βιωσιμότητας.

Διαβάστε την Περίληψη Επίδοσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2022 PDF

Τριμηνιαίες Εκθέσεις Κοινωνικών Επιδόσεων

Αποκτήστε πρόσβαση στις Τριμηνιαίες Εκθέσεις Κοινωνικών Επιδόσεων για να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις τρέχουσες κοινωνικές πρωτοβουλίες μας και την πρόοδο που σημειώνουμε προς τους στόχους κοινωνικών επιδόσεων που έχουμε θέσει.

Έκθεση Κοινωνικών Επιδόσεων Α' τρίμηνο 2024 PDF Έκθεση Κοινωνικών Επιδόσεων Δ' τρίμηνο 2023 PDF Έκθεση Κοινωνικών Επιδόσεων Γ' τρίμηνο 2023 PDF Έκθεση Κοινωνικών Επιδόσεων Β' τρίμηνο 2023 PDF Έκθεση Κοινωνικών Επιδόσεων Α' τρίμηνο 2023 PDF