Ορυκτά, πρώτη ύλη της ζωής μας


Ο ΟΡΥΚΤΟΣ ΜΑΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

Χρυσός, χαλκός, άργυρος,
μόλυβδος, ψευδάργυρος

Αυτά τα πέντε μέταλλα είχαν και έχουν σημαντική συνεισφορά στην ανθρώπινη κοινωνία και τον πολιτισμό. Βρίσκονται σε ποικίλες εφαρμογές και η συμβολή τους στην τεχνολογική πρόοδο και την ανάπτυξη των υποδομών, τα καθιστά αναπόσπαστα μέρη της οικονομίας και της καθημερινής ζωής.

Συνολικά, η συμβολή του  εξορυκτικού κλάδου στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη ισοδυναμεί με το 3,1 % του ΑΕΠ, απασχολώντας 108.000 εργαζόμενους και αποφέροντας  6 δισ. ευρώ ετησίως στα κρατικά ταμεία, 1,7 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις και 1,1 δισ. ευρώ σε αξία εξαγωγών. 

Στην Ελληνικός Χρυσός, αναγνωρίζουμε την ανεκτίμητη προσφορά των ΟΠΥ και εμπνεόμαστε από την μακραίωνη ιστορία τους. Σήμερα συνεχίζουμε να γράφουμε ιστορία, αναδεικνύοντας το ζωτικό ρόλο τους, διασφαλίζοντας υπεύθυνη εξόρυξη και συνδυάζοντας ανάπτυξη και βιωσιμότητα.