Πρώτα
το περιβάλλον


Οι Δράσεις Μας
για την προστασία του περιβάλλοντος

Συνεχίζοντας μια μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων και σεβόμενη το περιβάλλον της Χαλκιδικής, η Ελληνικός Χρυσός λειτουργεί με βασικό γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε Στρατώνι, Ολυμπιάδα και Σκουριές.

Για όλους εμάς, η υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι συνώνυμη της συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, του υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τους ανθρώπους μας και του σεβασμού προς το περιβάλλον που μας φιλοξενεί.

Παρακολουθούμε
ζωντανά το περιβάλλον

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, του θορύβου, της σεισμικότητας και του οικοσυστήματος.

ΔΕΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ

και Αναβαθμίζουμε το φυσικό περιβάλλον

ΜΑΘΕ ΠΩΣ
&

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ

Βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΙΣ