Παρακολουθούμε
ζωντανά το περιβάλλον

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα.

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης μετρά 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα, την επίδοση των λειτουργιών της εταιρίας σε 12 περιβαλλοντικές παραμέτρους εντός και εκτός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, καθιστώντας την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της ΒΑ Χαλκιδικής υπεύθυνη και βιώσιμη.

 

Γιατί παρακολουθούμε το περιβάλλον:

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να αποκτούμε μία ολοκληρωμένη εικόνα του φυσικού μας περιβάλλοντος, προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε την «υγεία» του.

Η γνώση και η κατανόηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας μας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς μας να διατηρούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στο ελάχιστο.

Αντίκτυπος & Οφέλη

Τα δεδομένα που συλλέγονται μάς επιτρέπουν να αποκτούμε μία ολοκληρωμένη εικόνα του φυσικού μας περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της δραστηριότητάς μας.

Παρακολουθούμε το περιβάλλον σημαίνει ότι:

Καταγράφουμε τα μετεωρολογικά δεδομένα

Μετράμε την ποιότητα και ποσότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων

Ελέγχουμε την ποιότητα του πόσιμου νερού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Εξετάζουμε την ποιότητα των εδαφών

Καταγράφουμε την εξέλιξη της χλωρίδας και της πανίδας

Ελέγχουμε την ποιότητα της ατμόσφαιρας

Ελέγχουμε τις εκπομπές σημαίνει ότι:

Παρακολουθούμε τα υγρά απόβλητα, τις απορροές και τα στερεά κατάλοιπα της δραστηριότητάς μας

Ελέγχουμε τις αέριες εκπομπές και τα επίπεδα θορύβου

Ελέγχουμε πλήρως την ασφάλεια της επιφάνειας του εδάφους με προγράμματα δονημετρικού ελέγχου, τοπογραφικές μετρήσεις και έλεγχο της ευστάθειας των χώρων απόθεσης και των πρανών γενικότερα

Η γνώση και η κατανόηση των παραπάνω περιβαλλοντικών παραμέτρων λειτουργούν προληπτικά στον εντοπισμό ενδεχόμενων κινδύνων, ενώ αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς μας να διατηρούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στο ελάχιστο δυνατό.

Παράλληλα, οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών, όπως και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα στοιχεία και στις τεχνικές εκθέσεις με στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των μετρήσεων που αναρτώνται στην πλατφόρμα, οι οποίες επιπλέον κοινοποιούνται σε ετήσια και τρίμηνη βάση στις αρμόδιες Υπηρεσίες και φορείς.

Μετρήσιμα Αποτελέσματα

Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός καλύπτει τις εξής περιβαλλοντικές παραμέτρους:

1
Ατμοσφαιρικό περιβάλλον
2
Ακουστικό περιβάλλον
3
Οικολογία (flora – fauna)
4
Εκπομπή σκόνης
5
Δονήσεις
6
Κατανάλωση πρώτων υλών
7
Υδατικό περιβάλλον
8
Έδαφος
9
Νερά μεταλλείων
10
Θόρυβος
11
Παραγωγή
12
Χαρακτηρισμός μεταλλευτικών καταλοίπων

Εδάφη και Ύδατα

Παρακολουθούμε σε συνεχή βάση την ποιότητα των εδαφών στην ευρύτερη περιοχή των μεταλλείων με λήψη 34 δειγμάτων/χρόνο για ανάλυση 35 παραμέτρων σε κάθε δείγμα.

Η συστηματική παρακολούθηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων, πραγματοποιείται από 149 σταθμούς δειγματοληψίας, με ανάλυση έως 25 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

33 θέσεις παρακολούθησης επιφανειακών υδάτων
83 γεωτρήσεις παρακολούθησης της στάθμης και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων
25 θέσεις παρακολούθησης σημείων υδροληψίας
8 θέσεις παρακολούθησης θαλασσίων υδάτων

Ατμόσφαιρα και Σκόνη

Παρακολουθούμε σε συνεχή βάση την σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ γίνεται λήψη 56 δειγμάτων/μήνα για ποιοτική ανάλυση 8 στοιχείων σε κάθε δείγμα.

18 μόνιμοι σταθμοί παρακολούθησης σκόνης
6 μόνιμοι σταθμοί μέτρησης σειράς αερίων (CO, CO2, NO2, NO, SO2, H2S, CH4 και VOC)
10 μετεωρολογικοί σταθμοί
3 φορητοί σταθμοί παρακολούθησης σκόνης

Θόρυβος και Δονήσεις

Παρακολουθούμε το θόρυβο και τις δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή στην οποία αναπτύσσονται τα Μεταλλεία Κασσάνδρας με:

7 μόνιμους σταθμούς μέτρησης θορύβου
14 θέσεις παρακολούθησης με κινούμενο σταθμό μέτρησης
14 δονησιογράφους

Βιοποικιλότητα

Οικολογική μελέτη κάθε 3 χρόνια
Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης Βιοποικιλότητας

Εμείς μετράμε , εσείς παρακολουθείτε την "υγεία" του περιβάλλοντος

Με 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκ. ευρώ κόστος λειτουργίας και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων σε ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο, το πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Δες το πρωτοποριακό
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

To case study του ιππόκαμπου

Υποστηρίζουμε τη μελέτη της θαλάσσιας ζωής και ιδιαίτερα της αποικίας ιπποκάμπων στο Στρατώνι, η περιβαλλοντική σημασία της οποίας έχει αναδειχθεί από επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς διεθνούς εμβέλειας. Ο πληθυσμός του σπάνιου αυτού είδους, αποτελεί μοναδικό παράδειγμα της τοπικής και εθνικής βιοποικιλότητας που ευδοκιμεί παράλληλα με την εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή.