Επαναφέρουμε και αναβαθμίζουμε το φυσικό περιβάλλον

Παράλληλη Αποκατάσταση στην πράξη

Δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό και την εξέλιξη των έργων μας είναι:

Η αρχή της παράλληλης αποκατάστασης: Όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη κατάστασή της

Παράλληλα, πραγματοποιείται αποκατάσταση ολόκληρης της περιοχής από το αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας

Δες πώς εξελίσσεται στην πράξη
το έργο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης

Το παράδειγμα-πρότυπο της Ολυμπιάδας

Πολύ πριν την έγκριση του επενδυτικού μας πλάνου για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, επιλέξαμε να επενδύσουμε στην οριστική αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας από το αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (1976-1995). Το στοίχημα, ήταν να αποκαταστήσουμε πλήρως την περιοχή και να την αποδώσουμε προς αξιοποίηση στην τοπική κοινωνία.

ΔΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αποκατάστασης που ήδη υλοποιούμε στην Ολυμπιάδα περιλαμβάνει:

Παλαιές αποθέσεις μεταλλευτικών καταλοίπων (τελμάτων) Ολυμπιάδας

Ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300 στρεμμάτων

Έχουν ήδη απομακρυνθεί 3 εκ. τόνοι μεταλλευτικών καταλοίπων από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα (περίοδος 1960-1995), ενώ ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300.000 τ.μ., με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα €100 εκατ.

Σχεδιάζουμε τη μελλοντική ανάδειξη και αξιοποίηση της έκτασης σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία

Παλαιοί Χώροι Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη

Μέσα από ειδικές εδαφοβελτιωτικές εργασίες και συνεχείς μετρήσεις ποιότητας, έχει ολοκληρωθεί η εξυγίανση και αποκατάσταση των χώρων αυτών με φυτοκάλυψη στο 70% των εκτάσεων, χρησιμοποιώντας μάλιστα είδη της τοπικής χλωρίδας ώστε να ενσωματωθούν εύκολα στο ευρύτερο οικοσύστημα της γύρω περιοχής.

Παλαιός Χώρος Στείρων Φιρέ

430.000 τόνοι στείρων υλικών που είχαν αποτεθεί σε έκταση 30 στρεμμάτων στην περιοχή, απομακρύνθηκαν και αξιοποιήθηκαν για κατασκευαστικές ανάγκες, προκειμένου να επαναφέρουμε και αυτή την περιοχή στην πρότερη κατάστασή της.

Καρακόλι: Αλλάξαμε το τοπίο

Στο Στρατώνι, το παράδειγμα της θέσης «Καρακόλι» αποτελεί βέλτιστη πρακτική παράλληλης αποκατάστασης.

Στην περιοχή είχαν αποτεθεί στερεά κατάλοιπα που προέκυπταν από την κατεργασία μεταλλευμάτων τις προηγούμενες δεκαετίες. Μέσω των εργασιών αποκατάστασης και χωρίς την απομάκρυνση των υλικών:

Αναβαθμίσαμε το τοπίο
Αναπτύξαμε νέα βλάστηση
Προστατεύσαμε το οικοσύστημα της περιοχής

Σήμερα, η θέση αποτελεί μελέτη περίπτωσης για σπουδαστές του αντικειμένου του περιβάλλοντος, αφού αποτυπώνει την επιτυχημένη διαχείριση ενός χώρου απόθεσης μετά την ολοκλήρωση της χρήσης του.

Ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη

Δημιουργήσαμε μια τράπεζα φυτών για την αποκατάσταση όλων των άλλων περιοχών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, σε μια περιοχή που ήταν παλιός χώρος απόθεσης. Για να επιτύχουμε το στόχο μας, προχωρήσαμε στη δημιουργία φυτωρίου, συλλέγοντας και προετοιμάζοντας σπόρους που μαζεύουμε από την γύρω περιοχή και αναπτύσσοντας νεαρά δενδρύλλια τα οποία στην συνέχεια χρησιμοποιούνται στις αποκαταστάσεις.

Ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, με πλούσια βιοποικιλότητα
Καλλιέργεια 400 και πλέον ειδών τοπικών φυτών στο φυτώριό μας έκτασης 150.000 τ.μ.
Υποστήριξη τόσο των έργων αποκατάστασης των μεταλλείων, όσο και των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών
Επαναχρησιμοποίηση νερού από το μεταλλείο Ολυμπιάδας

Άλλες δράσεις στον άξονα της αποκατάστασης:

Εφαρμογή υδροσποράς σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι έργου που ολοκληρώνεται.

Πειραματική καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη Στρατονίκη εισάγοντας τη δυνατότητα υποστήριξης μιας παράλληλης δραστηριότητας, σε μία περιοχή με πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη.

Συλλογή πράσινων αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη προς θρυμματισμό και κομποστοποίηση. Πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, έχουμε αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά των πράσινων / κηπευτικών καταλοίπων του Δήμου Αριστοτέλη σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση, με σκοπό την παραγωγή θρυμματισμένης δασικής βιομάζας και compost, τα οποία αξιοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικά υλικά στο έργο αποκατάστασης του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας.

Θρυμματισμός των υπολειμμάτων υλοτομίας: Στις Σκουριές χρησιμοποιούμε υλικά της έκτασης που ξυλεύτηκε αφού θρυμματιστούν ως εδαφοβελτιωτικά ώστε να τα έχουμε μαζί με την φυτική γη για μελλοντικές ανάγκες έργων αποκατάστασης

Μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας της Ελληνικός Χρυσός, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας θα αποδοθεί στην τοπική κοινωνία πλήρως αποκατεστημένη προς αξιοποίηση. Με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και της Πολιτείας, χτίζουμε μαζί μία κληρονομιά αξιών για τη χώρα που θα συνεχιστεί και πέρα από τη ζωή των μεταλλείων μας.