Έργο Σκουριών


ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥ ΣΚΟΥΡΙΩΝ

Ένα παγκοσμίου κλάσης έργο,
μία εμβληματική επένδυση

Το  έργο  των  Σκουριών,  μέρος  των  Μεταλλείων  Κασσάνδρας,  βρίσκεται  στη χερσόνησο της  Χαλκιδικής,  στη  Βόρεια  Ελλάδα. Πρόκειται  για  πορφυριτικό κοίτασμα  χαλκού και χρυσού που  θα  εξορυχθεί με  συνδυασμό  επιφανειακής  και υπόγειας εξόρυξης, υιοθετώντας τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Με βάση τη Μελέτη Σκοπιμότητας, η συνολική διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προβλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού και 140.000 ουγγιών χρυσού.

Μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα καθιερώσει την Ελλάδα 3η κορυφαία χώρα παραγωγής χρυσού στην Ευρώπη, ενώ θα συμβάλει στην μετάβαση της ΕΕ προς μια κυκλική οικονομία, καθώς θα αποτελέσει νέα πηγή εφοδιασμού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε χαλκό που είναι κρίσιμη πρώτη ύλη.

Κύρια χαρακτηριστικά

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΒΑ Χαλκιδική

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επιφανειακή & υπόγεια

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

20 έτη

ΚΟΙΤΑΣΜΑ

Πορφυριτικό κοίτασμα χαλκού & χρυσού

Χαλκός
Cu
Χαλκός

Εκτίμηση ετήσιας παραγωγής

67 εκατ. λίβρες
Χρυσός
Au
Χρυσός

Εκτίμηση ετήσιας παραγωγής

8,3 g/t 140 χιλ. ουγκιές

ΟΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ

Σύντομη παρουσίαση του έργου Σκουριών

Play button

Κοινωνικά και οικονομικά οφέλη

Το Έργο είναι σχεδιασμένο βάσει των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας ενώ προβλέπεται να δημιουργήσει σημαντική οικονομική και κοινωνική αξία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Για την ολοκλήρωση του έργου των Σκουριών, θα απαιτηθεί πλήθος κατασκευαστικών εργασιών, καθώς και προμήθεια σημαντικών ποσοτήτων υλικών και υπηρεσιών, που θα τονώσουν την εγχώρια αγορά και θα ενισχύσουν την τοπική απασχόληση. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν $1,3 δισ. νέες επενδύσεις ενώ κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών θα απασχοληθούν περίπου 1.000 εργαζόμενοι.

Οι κατασκευαστικές εργασίες των Σκουριών ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2023 και θα διαρκέσουν περί τα 2 έτη, προκειμένου το μεταλλείο να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία, φάση κατά την οποία αναμένεται να δημιουργηθούν περί τις 1.500 πρόσθετες θέσεις εργασίας, που θα αφορούν αποκλειστικά τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Play button

Τεχνολογίες αιχμής ενισχύουν την ασφάλεια και την περιβαλλοντική προστασία

Κατά τη λειτουργία του, το μεταλλείο των Σκουριών θα είναι πλήρως ψηφιακό, θα ενσωματώνει διεθνείς πρακτικές στους τομείς της τεχνολογίας, έρευνας και εξόρυξης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Σε επίπεδο τεχνολογίας, προβλέπεται ότι το μεταλλείο θα εφαρμόζει τεχνολογίες αιχμής ειδικά σχεδιασμένες για να δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξόρυξης (χρήση RMT - Τεχνολογία Απομακρυσμένης Εξόρυξης), δημιουργώντας νέα επίπεδα ασφάλειας αλλά και βέλτιστης παραγωγικότητας.

Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός του μεταλλείου, όπως αποτυπώθηκε στο νέο επενδυτικό σχέδιο, αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο την προστασία του περιβάλλοντος και μειώνει το συνολικό αποτύπωμα του έργου μέσα από επενδύσεις και καινοτόμο σχεδιασμό.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες

Οι Σκουριές είναι ένα παγκοσμίου κλάσης έργο, εξαρχής σχεδιασμένο στη βάση των αρχών της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας. Για την ανάπτυξη του έργου προβλέπεται η υιοθέτηση των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνολογιών που θα διασφαλίσουν έναν μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο για όλους, όπως το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων, η Λιθογόμωση, η Παράλληλη Αποκατάσταση και η Περιβαλλοντική Παρακολούθηση.

Play button

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων

  • Κατασκευή νέου χώρου ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων
  • Κατασκευή νέας μονάδας κατεργασίας νερού, με υψηλό βαθμό απόκρισης σε ακραία καιρικά φαινόμενα και προοπτική παροχής καθαρού νερού για άρδευση στην τοπική κοινότητα.

Ξηρή Απόθεση

Όλα τα μεταλλεία παράγουν μια μορφή καταλοίπων που ονομάζονται τέλματα -μίγμα νερού και στείρων υλικών-, τα οποία απομένουν από την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Παραδοσιακά, τα τέλματα αποθηκεύονταν σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, τις γνωστές λίμνες τελμάτων. Οι σύγχρονες μέθοδοι της ξηρής απόθεσης αφαιρούν την περίσσεια νερού, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αμμώδες υλικό, το οποίο κατόπιν στοιβάζεται και συμπιέζεται. Έτσι, απαιτείται μικρότερος χώρος για την αποθήκευσή του.

Στις Σκουριές, θα απαιτηθεί η κατασκευή μόνο ενός χώρου απόθεσης, αντί δύο που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό και θα απαιτούνταν στη περίπτωση της παραδοσιακής διαχείρισης των τελμάτων υπό υγρή μορφή. Στην πράξη αυτό συνεπάγεται την απελευθέρωση μιας ολόκληρης κοιλάδας του Λοτσάνικου ρέματος.

Πλεονεκτήματα τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης

Γεωτεχνική σταθερότητα

Έως και 90% αφαίρεση της περίσσειας νερού από τα τέλματα με τη χρήση φιλτρόπρεσας, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται στον χώρο απόθεσης όπου συμπυκνώνονται και το αποτέλεσμα είναι ένας γεωτεχνικά σταθερός & στέρεος όγκος, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα εξαλείφοντας κάθε γεωτεχνικό κίνδυνο.

Εξοικονόμηση νερού

H τεχνολογία ξηρής απόθεσης επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης του νερού & την επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η κατανάλωση φυσικών υδάτινων πόρων.

Μικρότερος απαιτούμενος χώρος απόθεσης

Χρήση του ενός από τους δυο χώρους απόθεσης, που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα την πλήρη απελευθέρωση έκτασης 486 στρεμμάτων της λεκάνης του Λοτσάνικου ρέματος.

Μικρότερος απαιτούμενος χώρος απόθεσης

Συστήματα διαχείρισης υδάτων

  • Μείωση κατανάλωσης μέσω στοχευμένων έργων όπως για παράδειγμα φίλτρανσης & ανακύκλωσης.
  • Μείωση εισροών υπογείων υδάτων μέσω προαποστράγγισής τους και επανεισπίεσής τους στον υδροφόρο ορίζοντα.
  • Εκτροπή επιφανειακών νερών του μεταλλείου μέσω καναλιών εκτροπής υδάτων.
  • Επεξεργασία νερού που έρχεται σε επαφή με τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στο εργοστάσιο επεξεργασίας νερών μεταλλείου και επαναχρησιμοποίησή του στις καθημερινές εργασίες.

Άλλες βιώσιμες πρακτικές και τεχνολογίες

Ανακύκλωση μεταλλευτικών καταλοίπων (λιθογόμωση)

Η πλειονότητα των προϊόντων εκσκαφής από το ανοιχτό όρυγμα, θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του Χώρου Ξηρής Απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, των λιμνών διαχείρισης υδάτων και των διαφόρων υποδομών του εργοταξίου. Η περίσσεια αυτών θα αξιοποιείται στη σταδιακή αποκατάσταση του χώρου απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων. Τα μεταλλευτικά κατάλοιπα θα αξιοποιούνται στην επαναπλήρωση του υπόγειου μεταλλείου με τη μέθοδο λιθογόμωσης καθώς και του ανοιχτού ορύγματος για την επαναφορά του αρχικού ανάγλυφου.

Περιβαλλοντική αποκατάσταση παράλληλα με τη δραστηριότητα

Η αποκατάσταση των παραδοσιακών χώρων υγρής απόθεσης τελμάτων είναι συνήθως εφικτή μετά το τέλος της διάρκειας ζωής ενός μεταλλείου. Αντίθετα, με τη μέθοδο της ξηρής απόθεσης, λόγω της στέρεας μορφής των τελμάτων, προσφέρεται η δυνατότητα σταδιακής ανάπλασης των χώρων απόθεσης παράλληλα με τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο χώρος να είναι πλήρως αποκατεστημένος και έτοιμος προς διάθεση στην τοπική κοινωνία αμέσως μετά το τέλος της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Η Ελληνικός Χρυσός έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ήδη ένα από τα πιο ολοκληρωμένα  προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, τις εκπομπές θορύβου, τη σεισμικότητα και τις οικολογικές παραμέτρους σε 500 σημεία ελέγχου στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και τη γύρω περιοχή, με στόχο τη διαρκή, ακριβή και σε πραγματικό χρόνο αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του έργου.

ΣΚΟΥΡΙΕΣ

Περιήγηση στο μεταλλευτικό έργο χαλκού και χρυσού

ΟΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

/