ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Υπευθυνότητα
Θεμέλιος λίθος της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στηρίζουμε τον τόπο μας με πράξεις ως ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας στη ΒΑ Χαλκιδική, επενδύοντας διαχρονικά στην ουσιαστική συνεργασία με τους γείτονές μας και κάνοντας πράξη το όραμά μας για τη βιώσιμη Ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας

Η φιλοσοφία μας

Συμβάλλουμε στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας

 • Ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στην περιοχή
 • Βελτίωση των υλικών υποδομών για την υποστήριξη των κοινοτικών αναγκών
 • Στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη και την ευημερία της μετα-μεταλλευτικής περιόδου
 • Αύξηση της κοινωνικής συνοχής και ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων
 • Επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική απασχόληση
 • Υποστήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων που δεν σχετίζονται με την μεταλλευτική
 • Αύξηση των ευκαιριών εκπαίδευσης και εκμάθησης για τους νέους

Ενδυναμώνουμε τους ανθρώπους γύρω μας

 • Επενδύσεις που ενισχύουν την τοπική απασχόληση
 • Υποστήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων που δεν σχετίζονται με την μεταλλευτική
 • Αύξηση των ευκαιριών εκπαίδευσης και εκμάθησης για τους νέους

Μεριμνούμε για το Περιβάλλον

 • Προστασία, διατήρηση και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές δραστηριοποίησής μας
 • Διαρκής παρακολούθηση και προστασία του εδάφους, του αέρα και του υδάτινου περιβάλλοντος γύρω από τις εγκαταστάσεις μας
 • Επαναφορά και αποκατάσταση κάθε περιοχής που επηρεάζεται από τις δραστηριότητές μας 

 

 

Διαβάστε το Πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εδώ και τη Διαδικασία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εδώ.

 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc