Συνεργασία με προμηθευτές


ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενισχύουμε την τοπική απασχόληση

Μέσω της πολιτικής προμηθειών που εφαρμόζουμε, στοχεύουμε στη μεγιστοποίηση της συμβολής μας στην τοπική οικονομία της Χαλκιδικής, αναπτύσσοντας ισχυρές σχέσεις με την κοινωνία και τις τοπικές επιχειρήσεις και ενισχύοντας το εισόδημα των τοπικών προμηθευτών και των εργολάβων. Συγκεκριμένα τα στοιχεία του 2022 μαρτυρούν:

98,9%

87,5%

75%

των εργαζόμενων εργολάβων προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη των προμηθευτών μας είναι εγγεγραμμένες εταιρείες στην Ελλάδα των δαπανών μας αποδίδονται σε Έλληνες προμηθευτές

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

Διασφαλίζουμε υγιείς και στιβαρές συνεργασίες

Οι σχέσεις της Ελληνικός Χρυσός με τους συνεργάτες της διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής και της διαφάνειας. Βασιζόμαστε σε μια πληθώρα διαφορετικών συνεργατών για την υποστήριξη των επενδυτικών μας σχεδίων και των προγραμμάτων ανάπτυξης.

Οι προτάσεις συνεργασίας και οι προσφορές των συνεργατών αξιολογούνται βάσει κριτηρίων και διαδικασιών, που περιλαμβάνονται τόσο στην Πολιτική Προμηθειών όσο και στο καταγεγραμμένο πλαίσιο διαδικασιών. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν την καθημερινότητα όλων μας καλύτερη.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Διαθέτουμε έναν ολοκληρωμένο Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών για να διασφαλίζουμε ότι οι προμηθευτές μας ακολουθούν και συμμορφώνονται με τα πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής, βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας.

Αναπτύσσουμε τις δεξιότητες των προμηθευτών μας

Αναπτύσσουμε τις δεξιότητες των προμηθευτών μας

Αναπτύσσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των προμηθευτών μας στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στην τεχνογνωσία και τη δυνατότητά τους να αναλαμβάνουν απαιτητικά έργα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

Δίνουμε προτεραιότητα στην πρόσληψη τοπικών υπαλλήλων

Δίνουμε προτεραιότητα στην πρόσληψη τοπικών υπαλλήλων

Δίνουμε προτεραιότητα στην πρόσληψη τοπικών υπαλλήλων και τη συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές από τον Δήμο Αριστοτέλη ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία..

Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα

Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα

Δεσμευόμαστε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και για το λόγο αυτό επιδιώκουμε την εφαρμογή βέλτιστων διεθνών πρακτικών στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Αυστηρά κριτήρια ανάθεσης έργων

Αυστηρά κριτήρια ανάθεσης έργων

Θέτουμεαυστηρά κριτήρια υπεύθυνης λειτουργίας και πρακτικών κατά τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών και της ανάθεσης οποιουδήποτε έργου. 

ΚΩΔΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Συνεργασίες με αξιοκρατία και διαφάνεια

Σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Ελληνικός Χρυσός και προσδιορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας με εργολάβους και προμηθευτές, υποστηρίζουμε ισχυρές και δίκαιες πρακτικές εργασίας. Ενθαρρύνουμε τις ίσες ευκαιρίες και βασίζουμε τις πρακτικές προσλήψεών μας σε δεξιότητες και εμπειρία, όπως αναφέρεται στην Πολιτική μας για τη Διαφορετικότητα. Όπως περιγράφεται στον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και στην Πολιτική μας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όλοι στην Ελληνικός Χρυσός αναμένεται να διατηρούν ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και να προωθούν έναν εργασιακό χώρο απαλλαγμένο από διακρίσεις και παρενοχλήσεις. Αναμένουμε από τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων ασφάλειας, των εργολάβων και των προμηθευτών, να αναλαμβάνουν αυτή τη δέσμευση.

Διαβάστε παρακάτω τους Γενικούς Όρους Αγοράς, και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, που διαμορφώνουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας μας.

Γενικοί Όροι Αγοράς PDF Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών PDF

ONLINE ΦΟΡΜΑ

Φόρμα προμηθευτών

Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

* Υποχρεωτικά πεδία
* Υποχρεωτικά πεδία