Παράλληλη Αποκατάσταση


Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επαναφέρουμε και αναβαθμίζουμε το φυσικό περιβάλλον

Βέλτιστη πρακτική αλλά και δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό και την εξέλιξη των έργων μας είναι η επαναφορά και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με παράλληλη αποκατάσταση:

Parallel Restoration Icon 1

Όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη κατάστασή της: αρχή της παράλληλης αποκατάστασης.

Parallel Restoration Icon 2

Παράλληλα, πραγματοποιείται αποκατάσταση ολόκληρης της περιοχής από το αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (το παράδειγμα - πρότυπο της Ολυμπιάδας).

Πρόσθετες βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζουμε σε σχέση με την αποκατάσταση είναι οι εξής:

  • Εφαρμογή υδροσποράς σε κάθε μικρό ή μεγαλύτερο κομμάτι έργου που ολοκληρώνεται. Η υδροσπορά είναι μίγμα νερού, σπόρων και εδαφοβελτιωτικών. Το υλικό εκτοξεύεται στις προς σπορά επιφάνειες από ειδικό εξοπλισμό. Κυρίως χρησιμοποιείται σε επιφάνειες πρανών για την αποφυγή της διάβρωσης και την εγκατάσταση ποώδους βλάστησης.

  • Συλλογή πράσινων αποβλήτων του Δήμου Αριστοτέλη προς θρυμματισμό: πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, έχουμε αναλάβει τη συλλογή και μεταφορά των πράσινων/κηπευτικών καταλοίπων του Δήμου Αριστοτέλη σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση με σκοπό την παραγωγή θρυμματισμένης δασικής βιομάζας, η οποία αξιοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό υλικό στο έργο αποκατάστασης του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας.

  • Θρυμματισμός των υπολειμμάτων υλοτομίας: στις Σκουριές χρησιμοποιούμε υλικά της έκτασης που ξυλεύτηκε, αφού θρυμματιστούν ως εδαφοβελτιωτικά, ώστε να τα έχουμε μαζί με την φυτική γη για μελλοντικές ανάγκες έργων αποκατάστασης.

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Play button

Η σημασία της αποκατάστασης για το περιβάλλον

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση του εδάφους, και την αναδόμηση του οικοσυστήματος. Αυξάνει την απασχόληση και δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία. Ήδη η συνεισφορά μας μέχρι σήμερα σε έργα περιβαλλοντικής μέριμνας και αποκατάστασης ξεπερνά τα €100 εκατ.