Εκπομπή Αερίων &
Κλιματική Αλλαγή


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Στόχος μας είναι ο μετριασμός εκπομπών αερίων κατά 30% έως το 2030

Σήμερα, η Ελληνικός Χρυσός ανοίγει νέους δρόμους για την Κλιματική Αλλαγή βάζοντας στόχο τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου GHG που καταγράφηκαν από την κατασκευή και λειτουργία του έργου εντός του έτους 2020 κατά 30% έως το έτος 2030. Η ανάπτυξη αυτού του στόχου και η ευρύτερη Στρατηγική μας για την Κλιματική Αλλαγή είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής των αξιών μας στην πράξη και ευκαιρίας να διαχειριστούμε τη χρήση της ενέργειάς μας, να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Κλιματική αλλαγή και δημιουργία αξίας

Η ενέργεια και η κλιματική αλλαγή είναι σημαντικά ζητήματα για τις επιχειρήσεις, τις κοινότητες, τις κυβερνήσεις και τους επενδυτές μας. Για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε μία βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα και να δημιουργούμε αξία για όλους τους εταίρους μας, πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι επικεφαλής και τα μέλη των λειτουργικών ομάδων εργάστηκαν συλλογικά για να αναλύσουν τις ευκαιρίες διαχείρισης ενέργειας και αερίων του θερμοκηπίου και είχαν το σθένος να εξερευνήσουν νέους, καινοτόμους και πιο βιώσιμους τρόπους λειτουργίας της επιχείρησής μας από την αρχή.

 

ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΙΩΝ

Οι δεσμεύσεις μας στην πράξη

Καταγράφουμε, αναλύουμε και συλλέγουμε δεδομένα για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, διαθέτουμε 6 μόνιμους σταθμούς μέτρησης σειράς αερίων (CO, CO2, NO2, NO, SO2, H2S, CH4 και VOC), συντάσσουμε τεχνικές εκθέσεις, υλοποιούμε έργα και μελετάμε την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), ως αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς μας να διατηρούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στο ελάχιστο δυνατό.

Πρόσθετες δράσεις μείωσης των εκπομπών αερίων

Η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει ένα εταιρικό σύστημα για τη διαχείριση και τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού εφοδιασμού με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Οι στρατηγικές δυνητικής μείωσης των εκπομπών που θα εφαρμοστούν στις μονάδες περιλαμβάνουν:

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των νερών μεταλλείου.

Αναβαθμίσεις απόδοσης εξοπλισμού εγκαταστάσεων επεξεργασίας μεταλλεύματος.

Αντικατάσταση φωτισμού με LED.

Χρήση ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας.

Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα.

Παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας εντός και εκτός των εγκαταστάσεων για τη μείωση της προμήθειας ενέργειας με ένταση εκπομπών άνθρακα.