Περιβάλλον


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι δράσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος

Στην Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο κατά ISO 14001:2015, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, την προστασία της βιοποικιλότητας και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Με γνώμονα τα ως άνω, η στρατηγική μας περιλαμβάνει τις έξι παρακάτω δράσεις, βασισμένες σε βέλτιστες πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 

Συλλογικά μέτρα:

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης

Συλλογικά μέτρα:

Παράλληλη αποκατάσταση

Συλλογικά μέτρα:

Διαχείριση υδάτων

Συλλογικά μέτρα:

Διαχείριση μεταλλευτικών καταλοίπων

Συλλογικά μέτρα:

Διαχείριση βιοποικιλότητας

Συλλογικά μέτρα:

Εκπομπή αερίων & κλιματική αλλαγή

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Play button

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Παρακολουθούμε ζωντανά το περιβάλλον

Με ένα δίκτυο με περισσότερους από 500 σταθμούς ελέγχου, παρακολουθούμε ζωντανά την ποιοτική και ποσοτική επίδοση των λειτουργιών μας σε 13 περιβαλλοντικές παραμέτρους που σχετίζονται με ή μπορεί να επηρεάζονται από τη μεταλλευτική μας δραστηριότητα. Τα δεδομένα που συλλέγονται διατίθενται δωρεάν και είναι προσβάσιμα στο κοινό μέσω ειδικής ιστοσελίδας.

Μάθετε για το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Εξοικονόμηση & ανακύκλωση νερού

Σε γενικές γραμμές, η διαχείριση νερού στα μεταλλεία στοχεύει στην αποτελεσματική χρήση και μείωση των απωλειών νερού και στη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των ανθρώπων. Τα οφέλη και τα αποτελέσματα από τη διαχείριση νερού στο κάθε έργο, είναι η εξοικονόμηση και η ανακύκλωση νερού.

Μάθετε για τη Διαχείριση Υδάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ

Χρήση της βέλτιστης τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης

Η χρήση της τεχνολογίας της Ξηρής Απόθεσης για τη διαχείριση και αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων, σε στέρεα αντί υγρής μορφής, καθιστά τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητές μας ακόμα πιο ασφαλείς για τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.

Μάθετε για τη Διαχείριση Μεταλλευτικών Καταλοίπων

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Επαναφέρουμε και αναβαθμίζουμε το φυσικό περιβάλλον

Βέλτιστη πρακτική αλλά και δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό και την εξέλιξη των έργων μας είναι η επαναφορά και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με παράλληλη αποκατάσταση. Όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη κατάστασή της. Παράλληλα πραγματοποιείται αποκατάσταση ολόκληρης της περιοχής από το αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Παράλληλη Αποκατάσταση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Προστασία και αναβάθμιση της βιοποικιλότητας της περιοχής

Παρακολουθούμε συστηματικά τη βιοποικιλότητα στην περιοχή με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων, και υλοποιούμε πληθώρα δράσεων για την προστασία και την αναβάθμιση της βιοποικιλότητας επικεντρωμένες στη διαχείριση σημαντικών και ξενικών φυτών, καθώς και άγριων ζώων.

Μάθετε για τη Διαχείριση Βιοποικιλότητας

ΕΚΠΟΜΠΗ ΑΕΡΙΩΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Στόχος ο μετριασμός των εκπομπών αερίων κατά 30% έως το 2030

Η μητρική μας πρόσφατα παρουσίασε την 2η Έκθεση για την Κλιματική Αλλαγή και τον στόχο εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Στόχος μας είναι ο μετριασμός των εκπομπών GHG κατά 30% έως το 2030.

Μάθετε για την Εκπομπή Αερίων & Κλιματική Αλλαγή