Μηχανισμός Υποβολής
Αναφοράς


ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ, ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενθαρρύνουμε τη διαφανή επικοινωνία

Στην Ελληνικός Χρυσός, δεσμευόμαστε για ανοιχτή, ειλικρινή και διαφανή επικοινωνία. Σε αυτή τη βάση λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τα παράπονα, διαχειριζόμαστε τις διαφορές και τις επιπτώσεις τους με υπευθυνότητα και εργαζόμαστε για δίκαιες λύσεις.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό Μηχανισμό Αναφορών για την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων και ανησυχιών που εγείρονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Οποιοσδήποτε κοινωνικός εταίρος μπορεί να δηλώσει εμπιστευτικά τις ανησυχίες του σχετικά με τη δραστηριότητά μας και τη συμμόρφωση του οργανισμού ή μεμονωμένων εργαζομένων σε νόμους, κυβερνητικούς κανονισμούς, κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας ή τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς.

Οι αναφορές κατευθύνονται στο τμήμα εταιρικής υπευθυνότητας όπου αξιολογούνται, διερευνώνται βάσει πρωτοκόλλου και απαντώνται, ενώ λαμβάνονται οι απαραίτητες ενέργειες όπου απαιτείται. Έχει επιλεγεί μια διευρυμένη επιλογή καναλιών υποβολής των αναφορών με στόχο να μην αποκλείεται κανείς από τη διαδικασία και εφόσον απαιτείται, αυτό να γίνεται και ανώνυμα.  

Τρόποι υποβολής αναφοράς

Μέσω της online διαδραστικής φόρμας

Μέσω της online διαδραστικής φόρμας

Μέσω της online διαδραστικής φόρμας υποβολής αναφοράς, που θα βρείτε ακολούθως.

Μέσω email / ταχυδρομείου:

Μέσω email / ταχυδρομείου:

Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα υποβολής αναφοράς εδώ και αφού την συμπληρώσετε, μπορείτε να την αποστείλετε με email στο GR-Grievances@eldoradogold.com ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπόψη τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι, Χαλκιδική 63082, Ελλάδα.

Μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής:

Μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής:

Καλέστε στο 23760 25087 (απλή αστική χρέωση).Μέσω των ειδικών κυτίων που βρίσκονται στις κεντρικές πύλες/εισόδους των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων:

Μέσω των ειδικών κυτίων που βρίσκονται στις κεντρικές πύλες/εισόδους των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων:

Στην είσοδο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Ολυμπιάδας - Σκουριών και Μαντέμ Λάκκου θα βρείτε φόρμες υποβολής αναφορών τις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στα ειδικά κυτία, ώστε να παραληφθούν από το τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ONLINE ΦΟΡΜΑ

Φόρμα Κατάθεσης Αναφορών Τρίτων Προσώπων

(Να συμπληρώνεται από τον υποβάλλοντα την αναφορά και εάν απαιτείται από τον Υπεύθυνο για θέματα Αναφορών και Σχέσεων με τις Τοπικές Κοινωνίες)

Info

Όλα τα πεδία εκτός του Μηνύματος είναι προαιρετικά. Η φόρμα μπορεί να υποβληθεί επίσης Ανώνυμα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Εμπιστευτικότητα υποβάλλοντος την αναφορά

*Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι εάν η αναφορά απευθύνεται σε άλλο άτομο, το πρόσωπο που θα χειριστεί την αναφορά σας θα πρέπει γενικά να γνωστοποιήσει τις λεπτομέρειες της αναφοράς στο άτομο αυτό, προκειμένου να λάβει την απάντηση του.
** Σε περίπτωση ανώνυμης αναφοράς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την απάντηση, αλλά θα δημοσιεύσουμε την περίπτωση και την απάντηση στην ετήσια έκθεση αναφορών και στην ιστοσελίδα μας.

Πληροφόρηση σχετικά με την κατάσταση του υποβάλλοντος την αναφορά

Συχνότητα/Πορεία Συμβάντος

Επιπρόσθετα υποστηρικτικά στοιχεία