Κοινωνία & Οικονομία


ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΥΗΜΕΡΟΥΜΕ

Κοινωνική και οικονομική ευημερία για όλους

Στην Ελληνικός Χρυσός αναγνωρίζουμε τη σημασία της οικοδόμησης ανθρώπινων, ισχυρών και υγιών σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της εξόρυξης, από την εξερεύνηση έως το κλείσιμο και την αποκατάσταση. Κατανοούμε ότι οι κοινότητες που περιβάλλουν τις δραστηριότητές μας επηρεάζονται άμεσα από αυτές και δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε και να στηρίζουμε τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

Για να το επιτύχουμε αυτό προχωράμε με:

Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας

Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και χτίζοντας σχέσεις που βασίζονται στην εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. 

Μηχανισμό Αναφορών

Μηχανισμό Αναφορών

Δίνουμε προτεραιότητα στην ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία και δημιουργούμε μηχανισμό αναφορών για να μπορούν να εγείρονται παράπονα, στα οποία ανταποκρινόμαστε με τη δέουσα επιμέλεια.  

Κοινωνικές επενδύσεις

Κοινωνικές επενδύσεις

Επενδύουμε σε κοινωνικά προγράμματα και υποδομές, δημιουργώντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. 

Τοπική απασχόληση και προμήθειες

Τοπική απασχόληση και προμήθειες

Όπου είναι δυνατόν, δίνουμε προτεραιότητα στην πρόσληψη τοπικών υπαλλήλων και τη συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές, ενισχύοντας την τοπική και εθνική οικονομία.

Το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς μας σε βάθος 25ετίας, θα περιλαμβάνει:

επενδύσεις $3,1 δισ.

επενδύσεις
θέσεις εργασίας 3000

θέσεις εργασίας
θέσεις εργασίας με εντοπιότητα 90 %

θέσεις εργασίας με εντοπιότητα
κρατικά έσοδα 2 δισ.

κρατικά έσοδα
κοινωνικές επενδύσεις $80 εκ.

κοινωνικές επενδύσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ανοιχτός και ειλικρινής διάλογος

Η στρατηγική και ο σχεδιασμός των έργων που υλοποιούμε για την κοινωνία είναι προϊόν διαλόγου με τους εταίρους μας. Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις και τις επιτυχίες μας και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς τους. Πιστεύουμε ότι η ανοιχτή επικοινωνία και η συνεργασία οδηγούν σε ισχυρότερες σχέσεις και πιο θετικά αποτελέσματα. 

Πλάνο Επικοινωνίας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της αποτελεσματικής και ουσιαστικής επικοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επικεντρώνεται στην καθοδήγηση της αλληλεπίδρασης και της ενημέρωσης των διεθνών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από την ανάπτυξη του Έργου και τις σχετικές μελέτες, ενώ παράλληλα θέτει το έδαφος για μελλοντική συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των επόμενων φάσεων ανάπτυξης, λειτουργίας και κλεισίματος του έργου. 

Σχέδιο συμμετοχής ενδιαφερόμενων μερών

Επιτροπή Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος

Επιπλέον, υποστηρίξαμε την ίδρυση Επιτροπής Κοινοτήτων Ενδιαφέροντος (Community of interest Committee). Η Επιτροπή συστάθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2023, με σκοπό την δομημένη επικοινωνία σε τακτική βάση και τη συστηματική ενημέρωση των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με την πρόοδο και την εξέλιξη των εργασιών της δραστηριότητάς μας καθώς και αναφορικά με τις κοινωνικές μας επιδόσεις. 

Κέντρο Πληροφοριών Έργου / Γραφείο διασύνδεσης

Προκειμένου να παρέχουμε εύκολη πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους σε πληροφορίες που αφορούν στη δραστηριότητά μας, λειτουργούμε Κέντρο Πληροφοριών Έργου στην τοπική κοινότητα Παλαιοχωρίου, στην επαρχιακή οδό Αρναίας – Ιερισσού.  

Το Γραφείο λειτουργεί Τρίτη και Πέμπτη, 10:00 – 14:00 και έμπειρα στελέχη και συνεργάτες μας είναι διαθέσιμοι να απαντήσουν σε ερωτήματα ή προβληματισμούς των πολιτών. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2376 0 25087 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ενθαρρύνουμε τη διαφανή επικοινωνία

Στην Ελληνικός Χρυσός, δεσμευόμαστε για ανοιχτή, ειλικρινή και διαφανή επικοινωνία. Σε αυτή τη βάση λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες και τα παράπονα, διαχειριζόμαστε τις διαφορές και τις επιπτώσεις τους με υπευθυνότητα και εργαζόμαστε για δίκαιες λύσεις.

Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό Μηχανισμό Αναφορών για την αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων και ανησυχιών που εγείρονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Οποιοσδήποτε κοινωνικός εταίρος μπορεί να δηλώσει εμπιστευτικά τις ανησυχίες του σχετικά με τη δραστηριότητά μας και τη συμμόρφωση του οργανισμού ή μεμονωμένων εργαζομένων σε νόμους, κυβερνητικούς κανονισμούς, κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας ή τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς.

Μάθετε τους τρόπους Υποβολής Αναφοράς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων

Η προσέγγισή μας στις κοινοτικές επενδύσεις ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές αρχές της ένταξης και της διαφάνειας. Η συνεργασία με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς μάς βοηθά στην κατανόηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας και των στόχων τους για βιώσιμη ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε ενεργά τους αναπτυξιακούς στόχους τους εντοπίζοντας και υλοποιώντας κοινοτικά επενδυτικά έργα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναδεικνύουμε τους τόπους που μας φιλοξενούν.

Μάθετε για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Δίνουμε προτεραιότητα στην εντοπιότητα

Με δέσμευση στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, αναπτύσσουμε και υλοποιούμε πρωτοποριακές πρακτικές για να προσεγγίζουμε τις προκλήσεις με υπευθυνότητα και σεβασμό προς τους φυσικούς πόρους και τις κοινότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Οι σχέσεις μας με τους συνεργάτες μας διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής και της διαφάνειας. Βασιζόμαστε σε μια πληθώρα διαφορετικών συνεργατών για την υποστήριξη των επενδυτικών μας σχεδίων και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Οι προτάσεις συνεργασίας και οι προσφορές των συνεργατών αξιολογούνται βάσει κριτηρίων και διαδικασιών, που περιλαμβάνονται τόσο στην Πολιτική Προμηθειών όσο στο καταγεγραμμένο πλαίσιο διαδικασιών. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν την καθημερινότητα όλων μας καλύτερη.

Μάθετε περισσότερα για την Συνεργασία με προμηθευτές