Βιωσιμότητα


ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Λειτουργούμε προς ένα βιώσιμο μέλλον

Η βιωσιμότητα είναι η πρώτη ύλη σε κάθε μας βήμα, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των μεταλλείων και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας μας. Αυτό αποτυπώνεται τόσο στις σχέσεις που οικοδομούμε με τους ανθρώπους μας και τις τοπικές κοινωνίες όσο και στην εφαρμογή κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών.

Play button

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Μεριμνούμε για τους ανθρώπους, την κοινωνία, το περιβάλλον

Η προσέγγισή μας για μια υπεύθυνη, βιώσιμη μεταλλευτική δραστηριότητα είναι ολιστική και στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες: Ασφαλής και καινοτόμος παραγωγική δραστηριότητα χωρίς αποκλεισμούς, Υπεύθυνη παραγωγή, Ευημερία και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και Υγιές φυσικό περιβάλλον - στο παρόν και στο μέλλον.

 

 

 

Μάθετε για την Στρατηγική Βιωσιμότητας

Ο κύκλος ζωής των μεταλλείων

Μπορεί να χρειαστούν δεκαετίες από τον εντοπισμό ενός κοιτάσματος μέχρι την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής παραγωγής και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Η υπεύθυνη και βιώσιμη εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλούτου αποτελείται από 5 βασικά στάδια και εξυπηρετεί τόσο την περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία όσο την αειφορία του ίδιου του μεταλλείου και των προϊόντων του. Στόχος είναι, με την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τα Μεταλλεία Κασσάνδρας να έχει ήδη αποκατασταθεί και να αποδίδεται στην τοπική κοινωνία προς αξιοποίηση.

Μάθετε για τον Κύκλο Ζωής των Μεταλλείων
Ο κύκλος ζωής των μεταλλείων

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρώτα το περιβάλλον που μας φιλοξενεί

Στην Ελληνικός Χρυσός προστατεύουμε τα οικοσυστήματα που μας φιλοξενούν, μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και την εφαρμογή βέλτιστων βιομηχανικών πρακτικών. Μεριμνώντας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διατηρώντας το υγιές, εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα της ίδιας της μεταλλευτικής μας δραστηριότητας και των κοινοτήτων που γειτνιάζουν με αυτήν.

Μάθετε περισσότερα για το Περιβάλλον

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Προτεραιότητα η ευημερία των ανθρώπων μας

Στην Ελληνικός Χρυσός βασική μας προτεραιότητα είναι η προστασία των ανθρώπων μας. Η διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί για εμάς δέσμευση και πρωταρχικό ζήτημα επιχειρησιακής δεοντολογίας και προσωπικής ευθύνης. Για τον λόγο αυτό, έχουμε σχεδιάσει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα.

Μάθε περισσότερα για την Υγεία & την Ασφάλεια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημιουργούμε αξία για τον τόπο

Στην Ελληνικός Χρυσός αναγνωρίζουμε τη σημασία της οικοδόμησης ενός ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Μόνο σε συνεργασία με τους κοινωνικούς μας εταίρους μας μπορούμε να αναπτύξουμε έργα επωφελή και βιώσιμα που δημιουργούν πολλαπλάσια αξία για τον τόπο.

Μάθετε περισσότερα για την Κοινωνία & την Οικονομία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Χτίζουμε το κοινό μας μέλλον

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και μας επιτρέπει να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Με γνώμονα τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, αναπτύσσουμε προγράμματα εταιρικής υπευθυνότητας με μακροχρόνια επίδραση, συμβάλλοντας στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων και ικανοποιώντας τις προσδοκίες των κατοίκων τους.

Μάθετε περισσότερα για την ΕΚΕ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ενισχύουμε την τοπική οικονομία

Ως αναπόσπαστο μέλος του Δήμου Αριστοτέλη, στηρίζουμε τους τοπικούς εργολάβους και προμηθευτές, που έχουν άριστη γνώση της περιοχής και πολύτιμη εμπειρία. Μέσω αξιοκρατικών και δίκαιων πολιτικών και πρακτικών, αναπτύσσουμε ισχυρές σχέσεις με την κοινωνία και τις τοπικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας σημαντικά το εισόδημα των προμηθευτών και εργολάβων της περιοχής.

Μάθετε περισσότερα για τη Συνεργασία με τους Προμηθευτές