ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013

Για μας η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι όραμα, αλλά η ρεαλιστική εφαρμογή όλων των δεσμεύσεών μας τα προηγούμενα δέκα χρόνια.

Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ελληνικός Χρυσός

Μόλις κοινοποιήθηκε η πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Ελληνικός Χρυσός, όπου καταγράφουμε ανοιχτά και διαφανώς την στρατηγική μας, τις επιλογές μας και τους στόχους που θέσαμε και στην πλειοψηφία τους πετύχαμε, για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη το 2013.

Αυτή η έκθεση είναι μια πολύτιμη ευκαιρία να μοιραστούμε με όλους τους ενδιαφερόμενους τις αρχές και την πολιτική μας για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζόμενών μας, το Περιβάλλον, την Οικονομία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και τους επερχόμενους στόχους μας.

Κύριο μέλημά μας, είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση και η ανοιχτή επικοινωνία μας με όλους.

Διαβάστε παρακάτω πως μεταφράστηκε αυτή η πολιτική στην πράξη και ποιοι είναι οι νέοι στόχοι που καθορίζουν την εξέλιξη της επένδυσής μας στην Χαλκιδική, με έμφαση στους ανθρώπους και το περιβάλλον.  

Κατεβάστε από εδώ το αρχείο.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc