ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ελληνικός Χρυσός: Πιστοποίηση ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Μια ακόμα εγγύηση στην περιβαλλοντική μας  πολιτική

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός στο σύνολο των δραστηριοτήτων από την έρευνα μέχρι την αποκατάσταση, πέραν  όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων που έλαβε και της επικύρωσης του από το ΣτΕ τον Απρίλιο του 2013, πιστοποιείται και βάσει του Συστήματος  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001.

Τι σημαίνει η πιστοποίηση στην πράξη:  Ότι το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός, πληροί  όλες τις προδιαγραφές και είναι σε πλήρη  συμφωνία με το πρότυπο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 14001.

Η πιστοποίηση αφορά σε όλες τις δραστηριότητες του Συστήματος  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός, δηλαδή τις εξής:

  • Γεωλογική έρευνα
  • Προπαρασκευαστικές εργασίες
  • Εκμετάλλευση
  • Εμπλουτισμός
  • Διακίνηση μεταλλευμάτων και προϊόντων
  • Έργα Αποκατάστασης

 iso-14001-hellas-gold

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc