ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ομάδα Διάσωσης Ελληνικός Χρυσός: Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας

Έχοντας ως πρωταρχική αξία τους ανθρώπους μας, θέτουμε ως προτεραιότητα την Ασφάλεια τους. Για τη διαμόρφωση και διατήρηση ενός απολύτως υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, κανείς μας δεν είναι αρκετός. Είναι απαραίτητη η προσπάθεια και η συνεργασία όλων μας.

Η Ομάδα Διάσωσης της Ελληνικός Χρυσός στελεχώθηκε από εργαζόμενους της και εκπαιδεύεται, με συνεχείς ασκήσεις, με σκοπό να προσφέρει τη βοήθεια της σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ατυχημάτων, εντός και εκτός εργασιακού χώρου, μπορούν να αποφευχθούν με πρόληψη και ετοιμότητα.

Σε αυτή τη λογική, επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, στην επιλογή των ασφαλέστερων μεθόδων και του πιο σύγχρονου εξοπλισμού, στην υιοθέτηση και τήρηση των αυστηρότερων ελληνικών και ευρωπαϊκών κανονιστικών απαιτήσεων και προδιαγραφών. Επενδύουμε στους Ανθρώπους μας.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc