ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη στα Φυτώρια Κωνσταντινίδη

Η Ελληνικός Χρυσός σε ‎συνεργασία με τους δημότες Αριστοτέλη σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την παράλληλη ανάπτυξη και την εξέλιξη των υφιστάμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 

Την Τρίτη, 01 Ιουλίου 2014, 100 κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν σε εκπαιδευτική επίσκεψη στα Φυτώρια Κωνσταντινίδη, Ν. Σερρών. 

Το πρώτο βήμα για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου Αριστοτέλη, με νέες εναλλακτικές καλλιέργειες, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.  Η εταιρική, κοινωνική μας ευθύνη επιβάλλει ‎να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο, να ενισχύσουμε κάθε είδους προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες. 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc