ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Γεωλογικού τμήματος του Α.Π.Θ. στα έργα της Ελληνικός Χρυσός

Στο πλαίσιο των ανοιχτών θυρών Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Γεωλογικού τμήματος του Α.Π.Θ. βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός.

Νέοι επιστήμονες ενημερώθηκαν το έργο μας, κατά τη διάρκεια της ημερήσιας επίσκεψης τους, την Πέμπτη 05.06.2014, και το αξιολόγησαν με φράσεις όπως «ορθή διαχείριση», «σύγχρονες εγκαταστάσεις», «βέλτιστες συνθήκες», «πράσινη ανάπτυξη».

Η άποψη, η θέση και οι ιδέες τους για το έργο μας έχουν αξία, καθώς αποτελούν τη γενιά του επιστημονικού προσωπικού που θα εξελίξει, θα βελτιώσει και θα αναπτύξει τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Παρόλο που οι επαγγελματικές ευκαιρίες για αυτούς τους ανθρώπους είναι λιγοστές στην Ελλάδα του σήμερα, δηλώνουν αισιόδοξοι και έτοιμοι να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις ευκαιρίες που χρειάζονται. Κάθε όνειρο τους αποτελεί ευχή μας. Ήταν τιμή μας να τους ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας και να τους ενημερώσουμε για το έργο μας.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc