ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι κάτοικοι της Μεγάλης Παναγίας στα έργα της Ελληνικός Χρυσός σε Σκουριές, Ολυμπιάδα και Στρατώνι

Με μεγάλο ενδιαφέρον είδαν τις πραγματικές Σκουριές οι κάτοικοι της Μεγάλης Παναγίας, που επισκέφτηκαν στις 11 Φεβρουαρίου τα έργα και τις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός, στις Σκουριές, την Ολυμπιάδα και το Στρατώνι.

Τις επόμενες εβδομάδες, θα ακολουθήσουν και άλλες επισκέψεις κατοίκων της Μεγάλης Παναγίας, και στη συνέχεια όλης της περιοχής, στα έργα της Ελληνικός Χρυσός.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο την πραγματική επαφή και την ουσιαστική ενημέρωση όλων των κατοίκων της περιοχής που περικλείει  τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, αναφορικά με τα έργα μας, το σχεδιασμό μας και την φιλοσοφία μας. 

Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για την κοινωνία μας, που αποδεικνύει με τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ότι ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει ποιοί είναι οι άνθρωποι και ποιο το έργο στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Γι’ αυτό και τους ευχαριστούμε θερμά. Όλοι μας και ο καθένας μας ξεχωριστά. 

 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc