ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βήμα διαλόγου προς τους κοινωνικούς εταίρους της Ελληνικός Χρυσός μέσω του ανανεωμένου Μηχανισμού Υποβολής Αναφοράς

 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Με γνώμονα τις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, η Ελληνικός Χρυσός έχει ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά της το τρίπτυχο: διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των ανθρώπων της, προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους τους κοινωνικούς εταίρους της.

Αναγνωρίζοντας πως η δραστηριότητά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τοπική κοινωνία που τη φιλοξενεί, η Ελληνικός Χρυσός επιδιώκει διαχρονικά την άριστη συνεργασία με τους τοπικούς της κοινωνικούς εταίρους, μέσω της οικοδόμησης ενός ειλικρινούς και ανοιχτού διαλόγου, με στόχο να αναγνωρίζονται τα ζητήματα που ενδέχεται να απασχολούν την τοπική κοινωνία και να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίλυσή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνικός Χρυσός προχώρησε στη δημιουργία Μηχανισμού Υποβολής Αναφοράς (Grievance Mechanism), μέσω του οποίου, μεμονωμένοι πολίτες, αρχές, σύλλογοι και φορείς, μπορούν να υποβάλλουν τα ζητήματα που τους απασχολούν σε θέματα σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας, η οποία με τη σειρά της δεσμεύεται πως θα τα εξετάζει με ακεραιότητα, προσήλωση, εμπιστευτικότητα και αίσθημα ειλικρίνειας.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να υποβάλει απευθείας την Αναφορά του προς την Ελληνικός Χρυσός με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Τηλεφωνικά στο 23760 25087
∆ιαδικτυακά υποβάλοντας τη σχετική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Ελληνικός Χρυσός www.hellas-gold.com/grievance
• Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gr-grievances@eldoradogold.com
Ταχυδρομικά: Ελληνικός Χρυσός, υπόψη τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 63082 Στρατώνι Χαλκιδικής
• Μέσω των ειδικών κυτίων που βρίσκονται διαθέσιμα στις κεντρικές πύλες / εισόδους των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Ολυμπιάδας – Σκουριών και Μαντέμ Λάκκου.
• Μέσω φαξ στο 23760 21081

 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι