ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διπλασιάζονται τα δημοτικά τέλη που θα αποδοθούν στο Δήμο Αριστοτέλη για το 2020

 Αθήνα, 13 Αυγούστου 2021

Η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει απρόσκοπτα την ουσιαστική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας της ΒΑ Χαλκιδικής, ανταποκρινόμενη με συνέπεια στις προτεραιότητες και ανάγκες του Δήμου Αριστοτέλη και των κατοίκων του, στο πλαίσιο της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας που ασκεί. Παράλληλα, υποχρέωση της εταιρείας αποτελεί η ετήσια απόδοση μεταλλευτικών τελών για την δραστηριότητά της, η οποία υπολογίζεται με βάση τον νόμο (ΦΕΚ 1800 Β/1.7.14.) όπου προβλέπεται ότι το 20% των συνολικών υπολογιζόμενων τελών θα πηγαίνει στον οικείο Δήμο όπου λαμβάνει χώρα η μεταλλευτική δραστηριότητα.

Ειδικά για το 2020, και λόγω των έκτακτων συνθηκών και αναγκών που προέκυψαν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσισε τον διπλασιασμό του ποσοστού αυτού σε 40%, που είναι και το ανώτατο όριο που επιτρέπει ο νόμος. Αυτό συνεπάγεται ότι στα ταμεία του Δήμου Αριστοτέλη θα αποδοθούν περίπου 1,7 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη, που αναμένεται να ενισχύσει αποφασιστικά το έργο και τις υποδομές του Δήμου σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων και σύνθετων προκλήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι, εντός του 2020, η Ελληνικός Χρυσός δέσμευσε και επένδυσε περί τα €1,5εκ., για την υλοποίηση άνω των 60 συνολικά έργων εταιρικής υπευθυνότητας, ενώ κατά την περίοδο 2012-2020 έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων, προμηθειών και δωρεών συνολικής αξίας που ξεπερνά τα €24 εκατ. Ως ενεργός και υπεύθυνος πυλώνας της περιοχής, η εταιρεία παραμένει σταθερός αρωγός στην βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ενίσχυση των τοπικών δομών πολιτισμού, αθλητισμού, εκπαίδευσης και υγείας. 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc