ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

H&S awards: Τρεις διακρίσεις στην Ελληνικός Χρυσός

Το να γυρίζουν καθημερινά οι άνθρωποί μας ασφαλείς στο σπίτι τους, δεν είναι σύστημα. Είναι τρόπος ζωής και η βασική αρχή στην δραστηριότητά μας

Με τρεις διακρίσεις για την πολιτική της στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας επιβραβεύτηκε στην τελετή των Health and Safety Awards 2016, που έλαβε χώρα στις 28 Νοεμβρίου στην Αθήνα, η Ελληνικός Χρυσός:

Silver Βραβείο στην ενότητα Δραστηριότητες / Activities, κατηγορία : Προσδιορισμός & Λύσεις Νέων Εργασιακών Κινδύνων

Silver Βραβείο στην ενότητα Δραστηριότητες / Activities, κατηγορία : Υγιής Εργασιακός Χώρος

Gold Βραβείο στην ενότητα Δραστηριότητες/ Activities, κατηγορία: Αποτελεσματική Συμμετοχή Εργαζομένων

Η αποτελεσματική συμμετοχή των εργαζόμενων που είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για τους ανθρώπους της Ελληνικός Χρυσός επισφραγίστηκε με το χρυσό βραβείο της κατηγορίας ενώ η μέγιστη αναγνώριση για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας ήρθε με το Silver βραβείο στην κατηγορία: «Υγιής χώρος εργασίας».

Ακολούθησε μια ακόμη διάκριση με Silver βραβείο για τον προσδιορισμό νέων εργασιακών κινδύνων και τις λύσεις τους, που αφορά τις υφιστάμενες λειτουργίες, αλλά κυρίως τις νέες εγκαταστάσεις και κατασκευές όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν εξαρχής όλοι οι επαγγελματικοί κίνδυνοι. Η υπεύθυνη τεχνικός ασφαλείας των project Σκουριών και Εργοστασίου Εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, Δέσποινα Χρυσοβελίδου, παραλαμβάνοντας το σχετικό βραβείο επεσήμανε: «Στην Ελληνικός Χρυσός χρησιμοποιούμε τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις πιο σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια ομαδική κουλτούρα ασφάλειας με στόχο την αποτελεσματικότερη μύηση όλων των εργαζομένων της εταιρείας και των συνεργαζόμενων εργολάβων».  

Ο θεσμός των Health and Safety Awards αποσκοπεί στην διάκριση και την επιβράβευση των υψηλότερων standards αλλά και της αποτελεσματικής διαχείρισης της Υγιεινής και Ασφάλειας σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα, μια φιλοσοφία που ανέλυσε κατά την παραλαβή των βραβείων ο Βασίλης Βασιλειάδης, γιατρός εργασίας και υπεύθυνος του Τομέα Υγείας της Ελληνικός Χρυσός: «Η υγιεινή και ασφάλεια είναι μια διαρκής συλλογική προσπάθεια. Για μας δεν είναι ένα σύστημα, είναι τρόπος ζωής. Η μεγαλύτερη αρχή στην δουλειά μας, και το μεγαλύτερο στοίχημα για την αποτελεσματικότητά μας. Γι’ αυτό  με την υψηλών προδιαγραφών επιστημονική μας ομάδα επενδύουμε στον βέλτιστο διαθέσιμο εξοπλισμό και υποδομή και στην διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των εργαζόμενων». Μια φιλοσοφία που όπως υποστήριξε ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ελληνικός Χρυσός Κώστας Γεωργαντζής, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Ελληνικός Χρυσός στην εταιρική υπευθυνότητα,  μαζί με την περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνεισφορά.

Στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, πέραν των υψηλότερων διεθνών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων ασφαλείας που εφαρμόζονται σχολαστικά και πιστοποιούνται κατά OHSAS 18001, στήθηκε και λειτουργεί με πολυάριθμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό ολοκληρωμένο Τμήμα Υγείας, ενώ στηρίζεται με κάθε μέσο η Ομάδα Διάσωσης των Μεταλλείων, ικανή να διαχειριστεί καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης εντός και εκτός μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, ενισχύοντας τα μέλη της με συνεχείς εκπαιδεύσεις.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc