ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δύο νέες διακρίσεις από τα Hellenic Responsible Business Awards

Εταιρική Υπευθυνότητα για το Περιβάλλον και τους Ανθρώπους

Με δύο νέες διακρίσεις ξεχώρισε η Ελληνικός Χρυσός στην τελετή των Hellenic Responsible Business Awards, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Grande Bretagne.

Η αναγνώριση της στρατηγικής μας δέσμευσης για την προστασία του περιβάλλοντος ήρθε με το SILVER βραβείο, στην κατηγορία «Διαχείριση Φυσικών Πόρων», για την προσήλωση μας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ορθή διαχείριση τους με στόχο την μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση. Εταιρική πολιτική μας, που έχει επικυρωθεί και μέσω των πιστοποιήσεων IS0 14001 για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ISO 50001 για το Energy Management System.

Ακολούθησε επίσης η διάκριση με το BRONZE βραβείο, στην κατηγορία «Εκπαίδευση / Υποτροφίες (Μεγάλη επιχείρηση)», ως επιβράβευση για τα Προγράμματα υποστήριξης των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας. Με τριακόσιους και πλέον φοιτητές να απασχολούνται κάθε χρόνο στα Μεταλλεία Κασσάνδρας θέτουμε τον πήχη ψηλά στη στήριξη της νέας γενιά επιστημόνων που αναζητά ευκαιρίες στην ελληνική αγορά εργασίας.

Τα Responsible Business Awards είναι ένας νέος θεσμός που επιβραβεύει το έργο των Υπεύθυνων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες με τις δράσεις τους συνεισφέρουν προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. «Αειφόρος ανάπτυξη για εμάς σημαίνει ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητας μας και συνεχής συνεισφορά προς την κοινωνία. Αυτοί είναι οι δύο βασικοί πυλώνες του σχεδιασμού μας για την μεταλλευτική ανάπτυξη στη Χαλκιδική και σήμερα αποσπάσαμε διακρίσεις και για τους δύο! Οι δεσμεύσεις μας είναι πλέον γνώστες και η τήρηση τους αναμφισβήτητη.» σχολίασε ο Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc