ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Mε το πρότυπο ISO 50001:2011 Energy Management System πιστοποιήθηκε η Ελληνικός Χρυσός

Η διαχείριση του περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα

Συνεχίζοντας την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της Ελληνικός Χρυσόςγια την προστασία του Περιβάλλοντος, και μετά από κύκλο επιθεωρήσεων σε όλες τις εγκαταστάσεις από επιθεωρητές των Lloyd’s, προταθήκαμε για την Πιστοποίηση μας με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001:2011 Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.

Η πιστοποίηση αυτή, σε συνέχεια της πιστοποίησης μας με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, διασφαλίζει την δέσμευση μας για την αειφόρο ανάπτυξη και την προσέγγισή μας στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης έχει πεδίο σε όλες τις εγκαταστάσεις και όλες τις διεργασίες της δραστηριότητας μας, με σημαντικό παράγοντα την ευαισθητοποίηση, τη συνεισφορά και γενικότερα την εμπλοκή όλου του προσωπικού.

Η συνεχής εφαρμογή ορθολογιστικής και συνεπούς ενεργειακής διαχείρισης, αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την καθιέρωση ορθών ενεργειακών πρακτικών και τη μείωση των εκπομπών αερίου του Θερμοκηπίου.

Μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι’ αυτή τη συλλογική μας δέσμευση να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τη δημιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Ενημερωθείτε για τους βασικούς πυλώνες της περιβαλλοντικής μας πολιτικής εδώ. 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc