ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΒΒΕ στην Ελληνικός Χρυσός

Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί στην συγκεκριμένη συγκυρία δείγμα γραφής για την εθνική στρατηγική μας όσον αφορά τις παραγωγικές επενδύσεις και την αξιοποίηση των ορυκτών μας πόρων

Κώστας Γεωργαντζής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός

Επικύρωση της οικονομικής και κοινωνικής συνεισφοράς της Ελληνικός Χρυσός, αποτελεί το βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που απονεμήθηκε την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στους ανθρώπους των Μεταλλείων Κασσάνδρας, στο πλαίσιο του θεσμού Ελληνική Αξία.

«Ως κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας, και της βιομηχανίας της βορείου Ελλάδος, η συγκεκριμένη επένδυση που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες, αποτελεί στην συγκεκριμένη συγκυρία δείγμα γραφής για την εθνική στρατηγική μας όσον αφορά τις παραγωγικές επενδύσεις και την αξιοποίηση των ορυκτών μας πόρων», δήλωσε ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικός Χρυσός Κώστας Γεωργαντζής παραλαμβάνοντας το βραβείο.

Και αυτός είναι και ο βασικός προσανατολισμός αυτής της επένδυσης η έξοδος από την κρίση και η δημιουργία παραγωγικής υπεραξίας που ήδη αποτυπώνεται στα εξής:

  • Άνω του 1 δις ευρώ συνολικές επενδύσεις
  • Πάνω από 250 εκ. ευρώ μόνο το 2014 στα έργα της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική
  • 30 -35% των συνολικών εσόδων ετησίως όφελος για την Εθνική Οικονομία
  • 1,6 δις ευρώ σε άμεσους φόρους την επόμενη 20ετία. 50 εκ. ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές από το 2012 μέχρι και σήμερα
  • Περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας και έμπρακτη στήριξη ελληνικών επιχειρήσεων και προμηθευτών
  • 800% ενίσχυση της τοπικής οικονομίας στην Χαλκιδική τα τελευταία χρόνια αποκλειστικά και μόνο λόγω της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Την περίοδο 2006-2013 διατέθηκαν περισσότερα από 56 εκ. ευρώ απευθείας στην τοπική οικονομία ενώ μόνο το 2014 διοχετεύτηκαν πάνω από 27 εκ. ευρώ στην τοπική αγορά – μία αύξηση κατά 165% σε σχέση με το 2013.
  • Σταθερή και διαχρονική επένδυση στην κοινωνική ευθύνη. Μόνο το 2014 διατέθηκαν πάνω από 3 εκ. Ευρώ σε έργα υποδομής, δράσεις κοινής ωφελείας και στήριξη δράσεων και δομών υγείας, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Πάνω από 5.000 πολίτες στα έργα της Ελληνικός Χρυσός μέσω του προγράμματος ανοιχτών θυρών. Πάνω από 350 φοιτητές μόνο το 2015 στο πρόγραμμα θερινής απασχόλησης. 
  • Υψηλότερες προδιαγραφές. Απολύτως υπεύθυνη και ασφαλής λειτουργία των έργων σε σχέση με τους ανθρώπους και το περιβάλλον που πιστοποιείται μέσα από μια σειρά διακρίσεων: ISO 14001 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. H&S και HR awards, CRI Bronze από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας.  

Μια σειρά επιλογών που προσδιορίζουν αυτή την επένδυση και τους ανθρώπους της ενώ αποτελούν και το προαπαιτούμενο που θέταμε διαχρονικά και θέτουμε τώρα στην πιο κρίσιμη συγκυρία για την εξέλιξη της επένδυσής μας: την ηθική επιχειρηματικότητα που επενδύει πρώτα και κύρια στους ανθρώπους στον τόπο και το περιβάλλον.

award sbbe 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την «Ελληνική Αξία» μπορείτε να δείτε εδώ

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc