ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι κρίκοι της αναπτυξιακής αλυσίδας με αφετηρία τις Σκουριές

Ελληνικές εταιρίες για τη συνεργασία τους με την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Μέσω του νέου έργου που υλοποιεί η Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής, όχι μόνο προσφέρονται θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία και στους τοπικούς εργολάβους και προμηθευτές, αλλά γίνεται και μια ευρύτερη προσπάθεια να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα.

Εταιρίες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Βόλο συνεργάζονται με την Ελληνικός Χρυσός για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Σκουριών.

«Αυξήσαμε τον κύκλο εργασιών, διατηρήσαμε θέσεις εργασίας, προχωρήσαμε σε νέες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού», επισημαίνουν οι εκπρόσωποι τους.

Σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και διεθνή πρότυπα, οι εταιρείες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες μελέτης, σχεδιασμού, κατασκευής και εγκατάστασης εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης παραγωγικής επένδυσης που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Η επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, για την εισαγωγή και διάχυση νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα, σε θέματα κατεργασίας μεταλλευτικών προϊόντων αλλά και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης έργου, ασφάλειας έργου και προστασίας του περιβάλλοντος.

«Μεταφέρεται τεχνογνωσία στην χώρα, αξιοποιείται από ντόπιες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες οι οποίες θα έχουνε στο μέλλον καλύτερες δυνατότητες να διεκδικήσουν αντίστοιχα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό», εξηγεί ο Δημήτρης Δημητριάδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της εταιρείας.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ


hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc