ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πρωτιά στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας και χρυσό μετάλλιο στον τομέα ετοιμότητας και διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για την Ελληνικός Χρυσός

“Winner” και “Gold” Health and Safety Awards στην Ελληνικός Χρυσός

Την υψηλότερη διάκριση για την πολιτική της και τις πρακτικές της στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας,  έλαβε η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. που τιμήθηκε με τα βραβεία “Winner” και “Gold” του θεσμού Health and Safety Awards, στην διάρκεια τελετής απονομής που έλαβε χώρα στην Αθήνα, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015, παρουσία του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργου Κατρούγκαλου.

Διάκριση που επιβραβεύει την πολιτική και την φιλοσοφία της Ελληνικός Χρυσός, στον Τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, και πιστοποίει την τήρηση των υψηλότερων και αυστηρότερων προδιαγραφών δίνοντας στην Ελληνικός Χρυσός την πρωτιά στον τομέα υγείας και ασφάλειας στον κλάδο των μεταλλευτικών βιομηχανιών και  χρυσό μετάλλιο στον τομέα ετοιμότητας και διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Μια πολιτική που αποδίδεται στην πράξη στον συνεχή εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, στην ουσιαστική πρόληψη των ατυχημάτων με διαρκή έλεγχο και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων και αντίστοιχη άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων και στην διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση, κατανόηση, ενεργοποίηση και ουσιαστική συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

«Για μας η Υγεία και Ασφάλεια, δεν είναι απλά μια δέσμευση, είναι τρόπος ζωής, και μεταφράζεται σε όλο το φάσμα των πρακτικών αλλά και στην καθημερινότητά μας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας. Και αυτό το κατακτήσαμε μέσα από διαχρονική προσπάθεια συνεργασίας» δηλώνει ο υπεύθυνος του ολοκληρωμένου Τμήματος Υγείας της Ελληνικός Χρυσός, Βασίλης Βασιλειάδης που συνέβαλε στην κατάρτιση ενός από τα πιο εκσυγχρονισμένα τμήματα υγείας στην Ελλάδα, επανδρωμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό και υποδομή, με ιατρεία και ασθενοφόρα σε όλες τις εγκαταστάσεις, και ολοκληρωμένη δράση σε επίπεδο πρόληψης, ελέγχων, και παροχών υγείας στους εργαζόμενους.

Τα Winner και Gold Health and safety awards, ακολουθούν μια σειρά διακρίσεων που πιστοποιούν την περιβαλλοντική, την εργασιακή και την κοινωνική ευθύνη και συνέπεια, αλλά και την τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός:

  • CRI «Bronze Award» από το «Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης» για την κοινωνική συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός και «Έπαινος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο των βραβείων «Ελληνική Αξία»
  • «ISO 14001» για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Ελληνικός Χρυσός
  • «ΟΗSAS 18001:2007» για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: www.hsawards.gr

GOLDWINNER

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc