ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοίνωση της Ελληνικός Χρυσός για την απόφαση του ΣτΕ (3191/2015)

Ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Ελληνικός Χρυσός σε σχέση με την υπ’ αριθμ. 3191/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η σημερινή υπ’ αριθμ. 3191/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (που αφορά στη μεταλλουργική μονάδα χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου), συνιστά δικαίωση της Ελληνικός Χρυσός και αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας τη λειτουργία της με βάση τη νομιμότητα και την εκπλήρωση στο ακέραιο όλων των συμβατικών της υποχρεώσεων. Είναι πλέον σαφές πως αν υπάρχουν ευθύνες για παραλείψεις,  θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού…

Απομένει πλέον στο ΥΠΑΠΕΝ και στον αρμόδιο Υπουργό να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση της δικαιοσύνης.

Κατά τα λοιπά ισχύει πλήρως η χθεσινή επιστολή του διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικός Χρυσός, Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου, προς τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc