ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το ΣτΕ κλείνει οριστικά τον φάκελο της νομιμότητας της Ελληνικός Χρυσός

Με χθεσινή και σημερινή απόφασή του το ΣτΕ ακυρώνει και τις τρεις προσφυγές που κατατέθηκαν το 2011 κατά της Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Ελληνικός Χρυσός

Με 2 αποφάσεις του χθες και σήμερα το Συμβούλιο της Επικρατείας κλείνει οριστικά τον φάκελο της νομιμότητάς όσον αφορά την ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Ελληνικός Χρυσός ακυρώνοντας στο σύνολό τους, όλες τις αιτιάσεις κατά της ΚΥΑ και της ΜΠΕ, που υποβλήθηκαν σε τρεις προσφυγές κατοίκων το 2011.

Οι 2 αυτές αποφάσεις τελούν σε πλήρη συνέπεια με τις αποφάσεις 1170 και 1492 του 2013 του ΣτΕ για την Π.Π.Ε και την Μ.Π.Ε. αντίστοιχα.

Η απόφαση (549/15) της 18ης Φεβρουαρίου

Με αυτή την απόφαση το ΣτΕ κρίνει  νόμιμη και ορθά αιτιολογημένη την Κοινή Υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων στα μεταλλεία αποκρούοντας αιτιάσεις για παραβίαση του Συντάγματος, της δασικής νομοθεσίας κ.λπ.

Το Ε' τμήμα ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει 264 κάτοικοι των περιοχών Αρναίας και Σταγείρων-Ακάνθου Χαλκιδικής, επικυρώνοντας τους περιβαλλοντικούς όρους για τις μεταλλευτικές-μεταλλουργικές εγκαταστάσεις των Μεταλλείων Κασσάνδρας, αλλά και για την απομάκρυνση, καθαρισμό και αποκατάσταση του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων της Ολυμπιάδας.

Το σκεπτικό της απόφασης

Στην πολυσέλιδη δικαστική απόφαση (549/15) αποκρούονται με αναλυτικό σκεπτικό:

  • Οι αιτιάσεις για έλλειψη επιστημονικής εγκυρότητας της ΜΠΕ (Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
  • Οι ισχυρισμοί για ανεπαρκή τεκμηρίωση της εκτίμησης της ΜΠΕ ότι η χρήση του υπάρχοντος λιμένος και η κατασκευή νέου στον όρμο Στρατωνίου δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στο σύστημα των παράκτιων υδάτων της περιοχής.
  • Οι ισχυρισμοί για πλημμελείς αιτιολογίες όσον αφορά στην επιλογή της μεθόδου εξόρυξης με χρήση εκρηκτικών στα όρια του οικισμού Στρατονίκης, αντί της μεθόδου μηχανικής εξόρυξης.
  • Τέλος το ΣτΕ, απορρίπτοντας ισχυρισμούς για παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος (για το περιβάλλον) και της δασικής νομοθεσίας, δεν δέχθηκε τις αιτιάσεις ότι η απορροή από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας και τη σήραγγα Ολυμπιάδας - Μάντεμ Λάκκου θα δημιουργήσει προβλήματα στους υδατικούς πόρους της περιοχής.

H σημερινή απόφαση 551

Με αυτή την απόφαση απορρίπτει το ΣτΕ την τρίτη προσφυγή του 2011 κατά της Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Ελληνικός Χρυσός.

Η απόφαση αποδίδεται στο ίδιο σκεπτικό με την 549 αλλά και την προγενέστερη απορριπτική απόφαση του ΣτΕ κατά της πρώτης προσφυγής που είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2013.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τις Μελέτες και τις εγκριτικές αποφάσεις της Ελληνικός Χρυσός

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc