BLOG

Ελληνικός Χρυσός: Στηρίξαμε χορηγικά και συμμετείχαμε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο για τις Πρώτες Ύλες & την Κυκλική Οικονομία

05.09.23

Η σημασία του χαλκού στην ενεργειακή μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, είναι ορισμένα από τα ζητήματα που παρουσίασαν στελέχη της Ελληνικός Χρυσός στο συνέδριο RawMat 2023 – «Κρίσιμες πρώτες ύλες: θεμέλιο για την ενεργειακή μετάβαση», το οποίο η εταιρεία στήριξε ως platinum χορηγός.

Παρουσία εκατοντάδων εκπροσώπων της διεθνούς και εγχώριας επιστημονικής κοινότητας και μεταλλευτικής βιομηχανίας, ο κ. Μιχάλης Παπασωτηρίου, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών, παρουσίασε τα Μεταλλεία Κασσάνδρας ως μια από τις μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αναφέρθηκε συνοπτικά σε δράσεις που αναλαμβάνουμε για την στήριξη της τοπικής κοινωνίας, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, την εκπαίδευση και τη βελτίωση των υποδομών.

Ως μια σύγχρονη μεταλλευτική εταιρεία, η Ελληνικός Χρυσός υιοθετεί Βέλτιστες Πρακτικές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως η παράλληλη αποκατάσταση και η τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ψηφιακού της μετασχηματισμού και με βάση τις αρχές της Υπεύθυνης Μεταλλευτικής δραστηριότητας, η εταιρεία επενδύει διαχρονικά σε τεχνολογίες αιχμής και εφαρμογές, οι οποίες οδηγούν τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη νέα εποχή και ενισχύουν την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η εγκατάσταση δικτύου 4G/LTE στο Μεταλλείο της Ολυμπιάδας και η μελλοντική εγκατάσταση δικτύου 5G στο υπόγειο Μεταλλείο των Σκουριών, η τεχνολογία απομακρυσμένης πυροδότησης, η χρήση χύδην εκρηκτικών γαλακτωμάτων και ο αερισμός κατ’απαίτηση. Το υπόγειο ιδιωτικό δίκτυο με τεχνολογία κινητής τηλεφωνίας αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν και άλλες σύγχρονες εφαρμογές, όπως είναι ο τηλεχειρισμός φόρτωσης, η τηλεμετρία οχημάτων και η εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων αποφυγής σύγκρουσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα στρατηγική τη Ε.Ε και τη Νομοθετική Πρωτοβουλία για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες, που αφορά σε δέσμη μέτρων για να εξασφαλιστεί η αυτάρκεια και η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας σε κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες, όπως ο χαλκός, που είναι απαραίτητες για την πράσινη μετάβαση. Σε αυτό το πλαίσιο, το υπερσύγχρονο μεταλλείο των Σκουριών, όχι μόνο θα προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία στην εθνική και την τοπική οικονομία και θα μετατρέψει τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας σε πηγή ευημερίας για όλους αλλά θα συνεισφέρει στην αυτάρκεια και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας σε χαλκό.

Πρόκειται για ένα παγκοσμίου κλάσης πορφυριτικό κοίτασμα χρυσού-χαλκού, που θα εξορυχθεί με συνδυασμό επιφανειακής και υπόγειας εξόρυξης. Με βάση τη Μελέτη Σκοπιμότητας, η συνολική διάρκεια ζωής του μεταλλείου είναι περίπου 20 έτη και προβλέπεται να έχει ετήσια παραγωγή κατά μέσο όρο 140.000 ουγγιών χρυσού και 67 εκατομμυρίων λιβρών χαλκού. Το μεταλλείο σχεδιάζεται να εισέλθει σε παραγωγή το Β’ εξάμηνο του 2025 και αναμένεται να δημιουργήσει σε βάθος 25ετίας περίπου 1.400 σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην περιοχή και περί τις 800 πρόσθετες κατά τη διάρκεια του κατασκευαστικού έργου.

Με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στην λειτουργία του, θα εφαρμοστεί και στις Σκουριές η προηγμένη και διεθνώς κορυφαία μέθοδος της ξηρής απόθεσης για την ασφαλή εναπόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων.

Παράλληλα, κατά το session «Environment & Sustainability ΙΙ», η Διευθύντρια Περιβάλλοντος της Ελληνικός Χρυσός, κα Έμμυ Γαζέα, παρέθεσε το παράδειγμα των Μεταλλείων Κασσάνδρας ως πεδίο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την αποτελεσματική διαχείριση των νερών που αποστραγγίζουν από μεταλλεία μικτών θειούχων.

Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα σύστημα που διασφαλίζει όχι μόνο την προστασία και διατήρηση ων ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτινων πόρων τόσο εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων όσο και στην ευρύτερη περιοχή τους αλλά και την πλήρη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, που διέπει την ποιότητα των υγρών αποβλήτων και των επιφανειακών αποδεκτών.

Το προτεινόμενο σύστημα συλλογής και κατεργασίας αφορά νερά με χαρακτηριστικά που αντιπροσωπεύουν όλο το πιθανό εύρος τόσο της κατάστασης λειτουργίας ενός μεταλλείου (από εξοφλημένο έως πλήρως λειτουργικό μεταλλείο) όσο και της σύστασης της όξινης απορροής του (από αλκαλικό με χαμηλές συγκεντρώσεις μετάλλων έως πολύ όξινο με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις μετάλλων).

Ειδικότερα, όταν το μεταλλείο βρίσκεται σε φάση πλήρους λειτουργίας, το σύστημα περιλαμβάνει κατεργασία των νερών με ενεργητικές μεθόδους, δηλαδή μεθόδους αποτελεσματικές και απόλυτα ελέγξιμες αλλά υψηλού κόστους λειτουργίας και συντήρησης. Συγκεκριμένα, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα θεσμοθετημένα ποιοτικά όρια διάθεσης υγρών αποβλήτων, προτείνεται αποκλειστικά το στάδιο της πρωτογενούς κατεργασίας με την κλασική μέθοδο της εξουδετέρωσης με γαλάκτωμα υδρασβέστου το οποίο εφαρμόζεται αποδεδειγμένα αποτελεσματικά εδώ και πολλές δεκαετίες στα νερά των Μεταλλείων Κασσάνδρας.

Στην περίπτωση που επιδιώκεται η επίτευξη ακόμα πιο χαμηλών συγκεντρώσεων μετάλλων και λοιπών ρυπαντών στα προς διάθεση νερά μεταλλείου όπως για παράδειγμα των Τιμών Στόχων των Πρότυπων Ποιότητας Περιβάλλοντος που έχουν θεσπισθεί για τους επιφανειακούς αποδέκτες, προτείνεται το σύστημα να περιλαμβάνει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά μετά την πρωτογενή κατεργασία και ένα στάδιο δευτερογενούς ή ακόμα και ένα στάδιο τριτογενούς κατεργασίας τα οποία μελετήθηκαν με δοκιμές πιλοτικής κλίμακας επί τόπου του έργου. Με τη μεθοδολογία αυτή διασφαλίζεται η ποιότητα των επιφανειακών αποδεκτών ακόμα και υπό συνθήκες εκτεταμένης ξηρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής.

Ωστόσο, όταν το μεταλλείο βρίσκεται σε φάση κλεισίματος και αποκατάστασης, το σύστημα προτείνει την εφαρμογή παθητικών μεθόδων κατεργασίας, δηλαδή μεθόδων χαμηλού κόστους και περιορισμένων απαιτήσεων συντήρησης και παρακολούθησης.

BLOG

Δείτε ότι νεότερο συμβαίνει στην Ελληνική Χρυσός