Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα


ΧΩΡΟΣ ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ

Σύγχρονη και ασφαλής διαχείριση μεταλλευτικών καταλοίπων

Ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα αποτελεί έναν σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων (τελμάτων).

Η ανάπτυξη και η λειτουργία του χώρου αποτελεί έργο αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς σε αυτόν εναποτίθενται όχι μόνο τα κατάλοιπα που προκύπτουν από τη λειτουργία του ενεργού μεταλλείου Ολυμπιάδας, αφού αφαιρεθεί η περίσσεια νερού, αλλά και οι ιστορικές αποθέσεις που υπήρχαν εδώ και δεκαετίες στην περιοχή από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα (1969-1995).

Κύρια Χαρακτηριστικά του έργου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

10,65 εκατ. κυβικά μέτρα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ασφαλής αποθήκευση καταλοίπων σε ξηρή μορφή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

20 έτη

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ

Σύντομη παρουσίαση της Τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης

Play button

Αφύγρανση τελμάτων: βέλτιστη πρακτική διεθνώς

Η προηγμένη τεχνολογία αφύγρανσης των μεταλλευτικών καταλοίπων, που εναποτίθενται στον Κοκκινόλακκα, αποτελεί την ασφαλέστερη μέθοδο διαχείρισης τελμάτων με το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και θεωρείται σήμερα ως η βέλτιστη πρακτική διεθνώς.

Σύμφωνα με αυτή την πρακτική, τα μεταλλευτικά κατάλοιπα από τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας, καθώς και τα υλικά από τον καθαρισμό κάθε παλαιού, μη λειτουργικού χώρου απόθεσης καταλοίπων, μετατρέπονται σε ξηρά μέσω της τεχνολογίας αφύγρανσης. Δημιουργείται, έτσι, ένα αμμώδες υλικό, το οποίο συμπιέζεται και αποτίθεται με ασφάλεια, εξαλείφοντας πιθανούς κινδύνους που έχουν τα φράγματα υγρών αποβλήτων (λίμνες τελμάτων) ή παλαιότερων τεχνολογιών.

Προηγμένος σχεδιασμός

Η τεχνολογία και οι ανώτερες προδιαγραφές βάσει των οποίων σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, τον καθιστούν υποδομή ασύγκριτης υπεροχής αλλά και σημαντικής αξίας για την ασφάλεια και περιβαλλοντική μέριμνα του τόπου.

Ο χώρος απόθεσης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως ασφαλής και προστατευμένος. Σε αυτόν, εφαρμόζεται σύστημα στεγάνωσης ανώτερο από αυτό που επιβάλει η αδειοδότηση του έργου καθιστώντας τον πρακτικά αδιαπέρατο, ενώ επιπροσθέτως έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές ΧΥΤΕΑ υπερκαλύπτοντας τις προδιαγραφές ασφαλούς αποθήκευσης και διαχείρισης καταλοίπων.

Επιπλέον, τα ξηρά-αφυγρασμένα τέλματα απαιτούν σημαντικά μικρότερο χώρο αποθήκευσης, ενώ αυξάνεται η γεωτεχνική ασφάλεια του χώρου απόθεσης, αφού η στερεή μορφή των καταλοίπων βελτιώνει τη γεωστατική τους συμπεριφορά έναντι της αρχικά υγρής μορφής τους. Αυτό έχει ακόμα ως αποτέλεσμα μειωμένη κατανάλωση νερού, ενώ μεγιστοποιείται η ανάκτηση του επεξεργασμένου νερού προς επαναχρησιμοποίηση στην παραγωγική διαδικασία (ανακύκλωση νερού).

Έργο υψηλών προδιαγραφών

Σύστημα αδιαπέρατης στεγάνωσης

Σύστημα αδιαπέρατης στεγάνωσης

Ειδικό γεωτεχνικό σχεδιασμό με σύστημα αδιαπέρατης στεγάνωσης 4 επιπέδων σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες και τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές.

24/7 συστήματα παρακολούθησης

24/7 συστήματα παρακολούθησης

24/7 λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων και της γεωτεχνικής ευστάθειας όλων των εγκαταστάσεων.

Συστήματα διαχείρισης υδάτων

Συστήματα διαχείρισης υδάτων

Συστήματα διαχείρισης υδάτων, σχεδιασμένα για την προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων και την ευστάθεια της εγκατάστασης.

Υψηλή προστασία από ακραία φυσικά φαινόμενα

Υψηλή προστασία από ακραία φυσικά φαινόμενα

Υψηλή προστασία από ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως σεισμό και πλημμύρα.

Ο ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

/