Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις
Ολυμπιάδας


ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ

Ένα σύγχρονο παραγωγικό μεταλλείο

Στις προηγμένες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας, το υπόγειο μεταλλείο χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου εκσυγχρονίστηκε και εισήλθε σε φάση παραγωγής το 2017. Το εργοστάσιο εμπλουτισμού του μεταλλείου παράγει τρία είδη συμπυκνωμάτων: χρυσού, μολύβδου-αργύρου και ψευδαργύρου, με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, βάσει της τελευταίας εκτίμησης των μεταλλευτικών αποθεμάτων, τα 19 έτη.

Κύρια χαρακτηριστικά του έργου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ολυμπιάδα Χαλκιδικής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υπόγεια

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

19 έτη

ΚΟΙΤΑΣΜΑ

Χρυσοφόρο πολυμεταλλικό θειούχο μετάλλευμα

Χρυσός
Au
Χρυσός

Εκτίμηση παραγωγής 2022

7,4 g/t 75 χιλ. ουγκιές
Άργυρος
Ag
Άργυρος

Εκτίμηση παραγωγής 2022

124 g/t 1,5 εκ. ουγκιές
Μόλυβδος
Pb
Μόλυβδος

Εκτίμηση παραγωγής 2022

4% 15 χιλ. τόνοι
Ψευδάργυρος
Zn
Ψευδάργυρος

Εκτίμηση παραγωγής 2022

4% 15 χιλ. τόνοι

Καινοτόμες τεχνολογίες και εφαρμογές

Στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές με στόχο την διασφάλιση και βελτίωση της ασφάλειας, την αύξηση της παραγωγικότητας και τον εκσυγχρονισμό του μεταλλείου.

Ήδη έχει εγκατασταθεί το πρωτοποριακό δίκτυο 4G/LTE, το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη μιας σειράς εφαρμογών στο υπόγειο μεταλλείο.

Τέτοιες εφαρμογές αποτελούν το σύστημα απομακρυσμένης πυροδότησης των ανατινάξεων και το σύστημα αερισμού κατ' απαίτηση. H εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου και υπερσύγχρονου κέντρου ελέγχου (control room) στην επιφάνεια, επιτρέπει τον συνεχή έλεγχο της κατάστασης των λειτουργιών και του κύκλου εργασίας, σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στην ασφαλή και παραγωγική λειτουργία του μεταλλείου.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 300Μ. ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Καινοτομία για την αύξηση της ασφάλειας και της παραγωγικότητας

Play button

Λειτουργικός & ψηφιακός μετασχηματισμός

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Οδικού Χάρτη για τον μετασχηματισμό των Μεταλλείων Κασσάνδρας, οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας βρίσκονται σε διαδικασία συνεχούς βελτίωσης που εκτείνεται σε κάθε επίπεδο λειτουργίας: από την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργαζομένων έως την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των επιχειρησιακών συστημάτων.

Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του μεταλλείου περιλαμβάνει την ενίσχυση της δυναμικής του μεταλλείου με στόχο την παραγωγή μεταλλεύματος σε 650.000 τόνους/έτος. Μέρος αυτού του σχεδιασμού αποτελεί και η αναβάθμιση του εργοστασίου εμπλουτισμού με την αύξηση της δυνατότητας τροφοδοσίας στην αντίστοιχη ετήσια παραγωγή.

Μάθετε περισσότερα για τις Τεχνολογίες Αιχμής

Ανακύκλωση μεταλλευτικών καταλοίπων (λιθογόμωση)

Αναπόσπαστο μέρος του μεταλλευτικού κύκλου αποτελεί η εφαρμογή της λιθογόμωσης. Τα μεταλλευτικά κατάλοιπα (τέλματα) που έχουν προκύψει μετά το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, μεταφέρονται στο Εργοστάσιο Λιθογόμωσης εντός των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Ολυμπιάδας. Εκεί, κατόπιν ειδικής επεξεργασίας, αποκτούν τη μορφή πάστας και αξιοποιούνται για την πλήρωση (γέμισμα) των στοών που διανοίχθηκαν για την εξόρυξη του μεταλλεύματος. Ένα μικρό μέρος των τελμάτων που δεν αξιοποιούνται στη διαδικασία της λιθογόμωσης, μεταφέρονται στον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα, όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια δεδομένης της στέρεας σύστασής τους.

Αυτή η καινοτόμος και βιώσιμη τεχνολογία ανακύκλωσης τελμάτων με επαναχρησιμοποίησή τους μαζί με άλλα στείρα υλικά (πάστα) για την πλήρωση των υπόγειων στοών και του ανοιχτού ορύγματος, θα εφαρμοστεί και στο νέο μεταλλείο των Σκουριών ως η πλέον βέλτιστη πρακτική κυκλικότητας που συμβάλλει στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα με βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση

Με γνώμονα την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, υιοθετούμε στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας, όπως και σε όλα τα έργα μας, έναν περιβαλλοντικά φιλικό σχεδιασμό με στόχο την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και μακροπρόθεσμα ωφέλιμης επένδυσης για όλους. Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που περιλαμβάνει μία πληθώρα προγραμμάτων και δράσεων, όπως πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, παράλληλη αποκατάσταση, συστήματα διαχείρισης υδάτων, βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση βιοποικιλότητας και εκπομπών αερίων.

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη

Δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό και την εξέλιξη των έργων μας είναι η επαναφορά και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με παράλληλη αποκατάσταση. Όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη κατάστασή της. Ταυτόχρονα πραγματοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης ολόκληρης της περιοχής της Ολυμπιάδας από το αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας, έχοντας έως σήμερα απομακρύνει 3 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων.

Ένας από αυτούς τους χώρους έχει δώσει τη θέση του σε ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια στην Ευρώπη, το οποίο βρίσκεται σε αποκατεστημένη περιβαλλοντικά έκταση εντός του μεταλλείου της Ολυμπιάδας και φιλοξενεί 1.000.000 φυτά ενδημικών και τοπικών ειδών. Μέσω αυτού, πέραν των αναγκών στα έργα περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων, καλύπτονται και ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των οικείων δήμων.

Μάθετε για την Παράλληλη Αποκατάσταση

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Περιήγηση στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις

 

 

Ξεκινήστε την ψηφιακή περιήγηση στο Μεταλλείο Ολυμπιάδας

Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

/