Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου


ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΛΙΜΕΝΑΣ

Το ιστορικό μεταλλείο των Μαύρων Πετρών

Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου (μη παραγωγικό μεταλλείο) περιλαμβάνουν το υπόγειο μεταλλείο των Μαύρων Πετρών και το εργοστάσιο Στρατωνίου τα οποία, από τα τέλη του 2021, βρίσκονται σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται διερευνητικές γεωτρήσεις για τον εντοπισμό νέων, οικονομικά βιώσιμων αποθεμάτων.

Το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών ξεκίνησε να λειτουργεί το 1957 και τέθηκε σε επαναλειτουργία, μετά από εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση, το 2006. Κατά την περίοδο της λειτουργίας του, το υπόγειο αυτό μεταλλείο, παρήγαγε συμπυκνώματα μολύβδου, αργύρου και ψευδαργύρου.

Σήμερα, στις εγκαταστάσεις του Στρατωνίου εξακολουθούν να λειτουργούν τα γραφεία μας, το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου καθώς και οι αποθηκευτικές και λιμενικές εγκαταστάσεις.

Κύρια χαρακτηριστικά του έργου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Στρατώνι Χαλκιδικής

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ

Σε αναστολή λειτουργίας από τέλη 2021

ΚΟΙΤΑΣΜΑ

Μεικτά Θειούχα Μεταλλεύματα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΕΣΩ ΛΙΜΕΝΑ

75.000 τόνοι συμπυκνώματος κατ’ έτος

Άργυρος
AG
Άργυρος

Μόλυβδος
Pb
Μόλυβδος

Ψευδάργυρος
Zn
Ψευδάργυρος

ΛΙΜΕΝΑΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ

Κόμβος εξαγωγών στη Χαλκιδική

Ο λιμένας Στρατωνίου αποτελεί το σημείο σύνδεσης της Ελληνικός Χρυσός με ευρωπαϊκές, κυρίως, αγορές, καθώς εκεί μεταφέρονται όλα τα χύδην συμπυκνώματα, ώστε να φορτωθούν σε πλοία και να σταλούν σε αγορές όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Σουηδία και άλλες. Υπολογίζεται, πως στο διάστημα ενός έτους, μεταφέρονται από τον λιμένα Στρατωνίου περίπου 75.000 τόνοι συμπυκνώματος προς αγορές του εξωτερικού. 

Παράλληλα, στον λιμένα Στρατωνίου, βρίσκονται οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της εταιρείας. Εκεί αποθηκεύονται τα χύδην συμπυκνώματα, μέχρι να φορτωθούν και να σταλούν στον τελικό τους προορισμό.

Στοχεύοντας στη βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση των συμπυκνωμάτων κατά την αποθήκευση και φόρτωσή τους στα πλοία, βρισκόμαστε σε διαδικασία διαρκούς αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού τόσο του συστήματος φόρτωσης στον λιμένα όσο και των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων.

ΣΤΡΑΤΩΝΙ

Περιήγηση στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις

 

 

Ξεκινήστε την εικονική περιήγηση στον Λιμένα Στρατωνίου

ΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

/