ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑΣ

Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα
Εφαρμόζουμε κορυφαίες βιομηχανικές πρακτικές

Ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης που ήδη λειτουργούμε στον Κοκκινόλακκα αποτελεί έναν σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει της βέλτιστης και πλέον σύγχρονης τεχνολογίας για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση και εναπόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων από τις εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου και την βέλτιστη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων της προγενέστερης δραστηριότητας (1976-1995).

Δημιουργήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει την επιτακτική ανάγκη κατάργησης των παλαιών χώρων απόθεσης και τη δημιουργία ενός νέου ενοποιημένου χώρου, με προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος.

Κύρια χαρακτηριστικά του Κοκκινόλακκα

  • Ενσωμάτωση κορυφαίων διεθνών πρακτικών στη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων (τελμάτων)
  • Ειδικός γεωτεχνικός σχεδιασμός με σύστημα αδιαπέραστης στεγάνωσης 4 επιπέδων σύμφωνα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες και τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές
  • 24/7 λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων και της γεωτεχνικής ευστάθειας
  • Συστήματα διαχείρισης υδάτων, σχεδιασμένα για την προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων και την ευστάθεια της εγκατάστασης
  • Υψηλή προστασία από φυσικά φαινόμενα (όπως σεισμό και πλημμύρα)

Virtual TourΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

kokkinolakkas-02.jpgkokkinolakkas-04.jpgkokkinolakkas-03.jpgkokkinolakkas-01.jpg

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc