ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

Στρατώνι | Ολυμπιάδα | Σκουριές

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας βρίσκονται στη βορειοανατολική Χαλκιδική, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη και περιλαμβάνουν: τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Μαύρων Πετρών - Στρατωνίου, τα οποία βρίσκονται σε φάση παραγωγής, καθώς και το έργο των Σκουριών.

Η πλήρης ανάπτυξη της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός και η υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Χαλκιδικής βάσει των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών και της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, μπορεί να καταστήσει ξανά την Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγούς χαλκού και χρυσού σε ολόκληρο τον κόσμο.

orykta metalleia kassandras

Πλούσια μεταλλοφορία

Κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η πλούσια μεταλλοφορία του υπεδάφους της με κοιτάσματα μολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού, χρυσού και αργύρου. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα γνωστά κοιτάσματα “Μαύρες Πέτρες”, “Ολυμπιάδα” και “Σκουριές”.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc