ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Σκουριές | Στρατώνι | Ολυμπιάδα

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη των έργων και των δραστηριοτήτων μας προβλέπει την αξιοποίηση των κοιτασμάτων Στρατωνίου, Σκουριών και Ολυμπιάδας.

Στην παρούσα φάση:

 • Στην Ολυμπιάδα
  Έχει ολοκληρωθεί η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός του εργοστασίου εμπλουτισμού και η αναβάθμιση του μεταλλείου της Ολυμπιάδας.
  Συνεχίζεται κανονικά βάσει προγράμματος η εξόρυξη  μεταλλεύματος από το μεταλλείο της Ολυμπιάδας και η δοκιμαστική λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού,  με την εμπορική παραγωγή να αναμένεται στο τέλος του Q4 του 2017.
  Το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο, μετά και τις πρόσφατες εγκριτικές αποφάσεις του Σεπτεμβρίου του 2017

 • Στο Στρατώνι, συνεχίζεται η εκμετάλλευση του κοιτάσματος των Μαύρων Πετρών και η επεξεργασία του μεταλλεύματος στο εργοστάσιο εμπλουτισμού:
  - Επεξεργασία 200,000 τόνων συμπυκνώματος.
  - Κεφαλαιουχικές δαπάνες στα 20 εκ δολάρια, που περιλαμβάνουν υπόγεια έργα, εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων υπογείων και υπόγεια ανάπτυξη.

 • Στις Σκουριές, το υπό ανάπτυξη έργο τελεί σε καθεστώς συντήρησης, μετά την σχετική ανακοίνωση της 09ης Νοεμβρίου 2017, της Eldorado Gold, ως αποτέλεσμα των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων σε αδειοδοτήσεις ρουτίνας. Διαβάστε την εδώ αναλυτικά.
  Συνεχίζονται κανονικά με προσωπικό ασφαλείας, οι περιβαλλοντικές εργασίες και οι εργασίες συντήρησης εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Επενδυτικό Σχέδιο σε Σκουριές, Ολυμπιάδα, Στρατώνι

Στην πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης:

 • Το μετάλλευμα των Σκουριών, θα εμπλουτίζεται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού των Σκουριών και στη συνέχεια θα μεταφέρεται στον Μαδέμ Λάκκο.
 • Το μετάλλευμα της Ολυμπιάδας, θα μεταφέρεται μέσω της νέας σήραγγας Ολυμπιάδας – Μαδέμ Λάκκου στο νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού στον Μαντέμ Λάκκο και στη συνέχεια θα διοχετεύονται για επεξεργασία παράλληλα με το μετάλλευμα των Σκουριών, στη μεταλλουργία που θα λειτουργεί επίσης στον Μαδέμ Λάκκο.
 • Το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών θα συνεχίσει να λειτουργεί και το μετάλλευμα θα κατεργάζεται μαζί με το μετάλλευμα της Ολυμπιάδας, στο νέο εργοστάσιο εμπλουτισμού του Μαντέμ Λάκκου.
 • Τα υφιστάμενα εργοστάσια εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα και στο Στρατώνι καταργούνται, αποκαθίστανται και αποδίδονται στην τοπική κοινωνία για αξιοποίηση, απελευθερώνοντας όλη την παραλιακή ζώνη. 
Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι