Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Ενισχύουμε την τοπική και εθνική οικονομία

O ορυκτός πλούτος ήταν ανέκαθεν πηγή ευημερίας για τον τόπο μας. Σήμερα, μπορεί να γίνει και πάλι κινητήριος δύναμη οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή την προοπτική επιβεβαιώνει η Ελληνικός Χρυσός, με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των Ελλήνων προμηθευτών & επιχειρήσεων και σημαντικές πρωτοβουλίες & έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός μέχρι σήμερα:

 • $1 δισ.επένδυση στην Ελλάδα
 • €800 εκ. σε Έλληνες προμηθευτές
 • €620 εκ. από εξαγωγές
 • €360 εκ. έσοδα για το ελληνικό κράτος
 • €225 εκ. σε μισθούς και επιδόματα

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας σε πλήρη ανάπτυξη:

 • επένδυση επιπλέον $2 δισ.
 • δημιουργία άμεσων & έμμεσων θέσεων εργασίας
 • ενίσχυση κρατικών εσόδων κατά €2,5 δισ.
 • καταβολή €2 δισ. σε μισθούς
 • εξαγωγές ύψους €11,6 δισ.
 • πληρωμές €3,6 δισ. σε Έλληνες εργολάβους και προμηθευτές
 • επενδύσεις €80 εκ. σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την τοπική κοινωνία

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc