Δημόσιες Τοποθετήσεις


ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ, ΑΠΑΝΤΑΜΕ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ

Διαβάστε τις δημόσιες τοποθετήσεις
της Ελληνικός Χρυσός

Ενημέρωση για συμβάν κατά τη μεταφορά συμπυκνώματος 143,5KB PDF Απάντηση επί ανακριβών πληροφοριών που αναπαράγονται σε άρθρο της ΕΦΣΥΝ 98,5KB PDF Τοποθέτηση της Ελληνικός Χρυσός σχετικά με δηλώσεις για την επιχειρησιακή της λειτουργία 199,6KB PDF Διευκρινίσεις σχετικά με τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη της Ελληνικός Χρυσός προς την έναρξη της λειτουργίας του έργου των Σκουριών 159,0KB PDF Απάντηση της Ελληνικός Χρυσός αναφορικά με απόλυση εργαζομένου της εργολήπτριας 90,3KB PDF Ανακοίνωση σχετικά με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 192,2KB PDF Διευκρινίσεις επί της Κοινοβουλευτικής Ερώτησης των Βουλευτών Σ.Φάμελλου, Κ.Μάλαμα αναφορικά με τα οικονομικά και φορολογικά στοιχεία της Ελληνικός Χρυσός 187,4KB PDF Διευκρινίσεις επί της κοινοβουλευτικής ερώτησης των Βουλευτών Κ.Μάλαμα και Σ.Φάμελλου, αναφορικά με την λειτουργία του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα 1,0MB PDF Διευκρινίσεις σχετικά με ανακριβείς αναφορές στην Ελληνικός Χρυσός συναρτήσει του προς ψήφιση Περιβαλλοντικού Νομοσχεδίου 1,0MB PDF Διευκρινίσεις σχετικά με ανακριβείς αναφορές στην Ελληνικός Χρυσός συναρτήσει του προς ψήφιση Περιβαλλοντικού Νομοσχεδίου 1,9MB PDF