Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας

Οι εργαζόμενοί μας έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραστηριότητα και τα επιτεύγματα της Ελληνικός Χρυσός. Σε αυτή την βάση επενδύουμε στη διαρκή εξέλιξη και στη βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης για να εξασφαλίσουμε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα επιχειρηματικής αριστείας

Η φιλοσοφία μας

 •  Επενδύουμε στη μακροπρόθεσμη απασχόληση των εργαζομένων μας, στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, καθώς και στη διασφάλιση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία
 •  Επιλέγουμε τους ανθρώπους μας με αξιοκρατικά, ανταγωνιστικά κριτήρια
 •  Προωθούμε, μέσω της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Eldorado Gold, ίσες ευκαιρίες στις πρακτικές απασχόλησης χωρίς διακρίσεις κατά οποιουδήποτε ατόμου με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, την κοινωνική θέση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηριστικό που δεν σχετίζεται με την επαγγελματική του απόδοση
 •  Δίνουμε προτεραιότητα στην τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής, με 9 στους 10 εργαζομένους μας να προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη

 

values

 

Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς της Ελληνικός Χρυσός

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Ελληνικός Χρυσός ευθυγραμμίζει την ηθική μας στάση και αντιμετώπιση με τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρησιακής συμπεριφοράς:

 • Σεβασμός των δικαιωμάτων του εργατικού μας δυναμικού, των μελών της τοπικής κοινωνίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας, καθώς και των εργαζόμενων στους συνεργαζόμενους εργολάβους.
 • Διαρκής μέριμνα για τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μηχανισμός ανώνυμης καταγγελίας

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος να μπορεί να δηλώσει εμπιστευτικά τις ανησυχίες του σχετικά με οποιαδήποτε ύποπτη ή γνωστή συμπεριφορά που παραβιάζει τους νόμους, τους κυβερνητικούς κανονισμούς, τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας ή τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς.

 

Εκπαίδευση – Απόδοση

Επενδύουμε στη νέα γενιά, την ανάπτυξη, την αξιοκρατική αξιολόγηση, τη διαρκή κατάρτιση και την ουσιαστική εξέλιξη του προσωπικού μας.

 • Απόδοση Αξιολογούμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων μας, διευκολύνοντας την ευθυγράμμιση των στόχων της εκάστοτε ομάδας με τους εταιρικούς στόχους συνολικά.
 • Εκπαίδευση ως Επένδυση Συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας.

 

Διαφορετικότητα χωρίς αποκλεισμούς

Σε ολόκληρο τον όμιλο της Eldorado Gold, επιδιώκουμε να καλλιεργούμε ένα ασφαλές συμμετοχικό εργασιακό περιβάλλον, που προσδίδει αξία στη διαφορετικότητα (Inclusive Diversity).

Προς την επίτευξη αυτού του σκοπού, δημιουργούμε έναν παγκόσμιο χάρτη δραστηριοτήτων που ευθυγραμμίζονται με αυτές τις τρεις κατευθυντήριες αρχές:

 • Δίνουμε προτεραιότητα Η διαφορετικότητα είναι δύναμη που οδηγεί σε ορθότερες επιχειρησιακές αποφάσεις.
 • Αναβαθμίζουμε τα συστήματά μας Η μη συνειδητή προκατάληψη πρέπει να αποκλείεται μέσω των εταιρικών διαδικασιών για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή απόδοση με απόλυτη αξιοκρατία.
 • Εκπαιδευόμαστε και ελέγχουμε τις συνήθειές μας Η ηγεσία χωρίς αποκλεισμούς είναι βασική προϋπόθεση για την βιώσιμη υιοθέτηση της διαφορετικότητας.

Η Διαφορετικότητα χωρίς Αποκλεισμούς είναι μέρος του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζουμε καθημερινά κάθε δραστηριότητά μας, τόσο αναφορικά με τις εταιρικές διαδικασίες και αποφάσεις, όσο και αναφορικά με τις σχέσεις που διατηρούμε με εξωτερικούς κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την ενίσχυση των επιδόσεών της σε θέματα ισότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας, η εταιρεία μας, μεταξύ άλλων, συμμετέχει στο Share Project, το οποίο στοχεύει στην διαφοροποίηση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων εντός της οικογένειας για την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, καθώς και την ενίσχυση του πατρικού ρόλου.

Επιπλέον, η Eldorado Gold είναι ασημένιος χορηγός του International Women in Mining (IWIM) για το 2021 δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε στελέχη όλων των θυγατρικών της να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ανάδειξης των γυναικών της μεταλλευτικής βιομηχανίας, συμβάλλοντας στην πρόοδό τους και προσφέροντάς τους τα εφόδια για να ηγηθούν και να αφήσουν το αποτύπωμά τους στον κλάδο.

 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι