Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας

Οι εργαζόμενοί μας έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραστηριότητα και τα επιτεύγματα της Ελληνικός Χρυσός. Σε αυτή την βάση επενδύουμε στην διαρκή εξέλιξη και στην βελτίωση των πρακτικών απασχόλησης για να εξασφαλίσουμε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον και να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα επιχειρηματικής αριστείας

Η φιλοσοφία μας

  •  Επενδύουμε στη διατήρηση των εργαζομένων μας, στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξή τους, καθώς και στη διασφάλιση ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την επαγγελματική και ηθική αριστεία
  •  Επιλέγουμε τους ανθρώπους μας με αξιοκρατικά, ανταγωνιστικά κριτήρια
  •  Προωθούμε, μέσω της πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Eldorado Gold, ίσες ευκαιρίες στις πρακτικές απασχόλησης χωρίς διακρίσεις κατά οποιουδήποτε ατόμου με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία, την κοινωνική θέση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιοδήποτε άλλο αυθαίρετο χαρακτηριστικό που δεν σχετίζεται με την επαγγελματική του απόδοση
  •  Δίνουμε προτεραιότητα στην τοπική κοινωνία, με 9 στους 10 εργαζομένους μας να προέρχονται από τον Δήμο Αριστοτέλη/li>

Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Ελληνικός Χρυσός

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς της Ελληνικός Χρυσός διέπει την ηθική μας στάση και αντιμετώπιση σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

  • Σεβασμός των δικαιωμάτων του εργατικού μας δυναμικού, των μελών της τοπικής κοινωνίας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητές μας, καθώς και των εργαζόμενων στους συνεργαζόμενους εργολάβους.
  • Διαρκής μέριμνα για τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μηχανισμός ανώνυμης καταγγελίας

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος να μπορεί να δηλώσει εμπιστευτικά τις ανησυχίες του σχετικά με οποιαδήποτε ύποπτη ή γνωστή συμπεριφορά που παραβιάζει τους νόμους, τους κυβερνητικούς κανονισμούς, τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας ή τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς.

Εκπαίδευση – Απόδοση

Δίνουμε στην πράξη βαρύτητα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού επενδύοντας στους νέους, στην ανάπτυξη, στην αξιοκρατική αξιολόγηση, στη διαρκή κατάρτιση και στην ουσιαστική εξέλιξη του προσωπικού μας.

  • Απόδοση Αξιολογούμε τις δεξιότητες και τις ικανότητες των εργαζομένων μας, βοηθώντας την ευθυγράμμιση με τους στόχους της εκάστοτε ομάδας και τους εταιρικούς στόχους συνολικά. Σε όλους τους επικεφαλής των τμημάτων παρέχονται συγκεκριμένοι στόχοι, οι οποίοι διαχέονται σε όλο το προσωπικό της εταιρίας, ενώ η επίτευξη τους συνδέεται με την παροχή bonus σε στελέχη και σε όλους τους εργαζόμενους.
  • Εκπαίδευση ως Επένδυση Συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός υγιούς, ασφαλούς και παραγωγικού περιβάλλοντος εργασίας. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε ένα εσωτερικό σύστημα κατάρτισης με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc