Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Οι άνθρωποι μας είναι η μεγαλύτερη αξία μας, και γι’ αυτούς είμαστε περήφανοι

Αυτό θεωρούμε επιτυχία και σ’ αυτό επενδύουμε:

Από την επιλογή

Την αξιολόγηση

Την κατάρτιση

Μέχρι και την εξέλιξη των ανθρώπων μας

Οι αξίες μας

Η προσπάθειά μας να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη την σχέση μας με τους ανθρώπους μας, βασίζεται σε μια σειρά από αδιαπραγμάτευτες αρχές, τις αξίες μας στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, που είναι οι εξής:

  •  Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  •  Ενίσχυση της απασχόλησης με τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας
  •  Αξιοκρατική επιλογή των εργαζόμενών μας
  •  Κοινές αξίες και αρχές, κοινή ταυτότητα όλων των ανθρώπων μας, σε όλους τους χώρους εργασίας
  •  Επαγγελματική επιμόρφωση, με στόχο τη δια βίου εκπαίδευση
  •  Ενδοεπιχειρησιακή αξιολόγηση του προσωπικού βάσει των επαγγελματικών τους ικανοτήτων και δεξιοτήτων, για την επίτευξη των κοινών στόχων
  •  Αξιοποίηση και αναβάθμιση του προσωπικού σύμφωνα με την αξιολόγησή  του και την παράλληλη ύπαρξη θέσεων εργασίας
  •  Πολιτική ίσων ευκαιριών μεταξύ του προσωπικού

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού μας ακολουθούμε και εφαρμόζουμε:

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε ειδήσεις και το περιοδικό μας «Μεταλλευτικά Νέα»!

facebook  facebook  facebook  facebook  facebook 

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι