ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το όραμα μας 

Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μία μακροπρόθεσμη, κερδοφόρο επιχείρηση με υγιή περιθώρια, χρησιμοποιώντας πειθαρχημένη και υπεύθυνη αναπτυξιακή προσέγγιση. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογική μας εξειδίκευση στις επενδύσεις μας με στόχο την ανάπτυξη των αποθεμάτων και πόρων μας, των επενδυτικών μας αγαθών, την αύξηση της παραγωγής και τον εντοπισμό νέων ευκαιριών.

 

Για την κάλυψη των αναγκών μας στην Ελλάδα βρισκόμαστε σήμερα στην διαδικασία δημιουργίας ομάδων έργου, αποτελούμενων από έμπειρους επαγγελματίες που θα προσληφθούν σε άμεσο χρόνο. Ίσως έχουμε την ευκαιρία να σας προσφέρουμε μια θέση εργασίας με προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης εντός εταιρείας.

 

 Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας της Eldorado Gold Corporation και να γίνετε μέρος μιας αναπτυσσόμενης και δυναμικής εταιρείας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και συνοδευτική επιστολή.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc