ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μηχανισμός Υποβολής Αναφοράς στην Ελληνικός Χρυσός
Ο σεβασμός στη μεταλλευτική ιστορία της περιοχής και η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία αποτελούν για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, δεσμευόμαστε στη διεξαγωγή ανοιχτού και ειλικρινούς διαλόγου με τους κοινωνικούς μας εταίρους. Στο πλαίσιο της ουσιαστικής συζήτησης με όλους τους κατοίκους της περιοχής όπου δραστηριοποιούμαστε λειτουργούμε επίσημο Μηχανισμό Αναφορών (Grievance Mechanism).

Ως Αναφορά θεωρούμε οποιοδήποτε επίσημο αίτημα για την επίλυση ενός σοβαρού ζητήματος που προκύπτει μεταξύ τρίτων και της Ελληνικός Χρυσός.

Λαμβάνουμε υπόψη όλα τα ζητήματα που μας κοινοποιούνται, διερευνούμε και λειτουργούμε τηρώντας αυστηρά την εμπιστευτικότητα των στοιχείων, δημοσιεύοντας μόνο ποσοτικά δεδομένα και τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι λαμβάνουσες Αναφορές, από τα οποία δεν ταυτοποιείται το υποκείμενο των δεδομένων.
Μέσω του επίσημου Μηχανισμού Αναφορών μπορείτε να εκφράσετε την ανησυχία ή τη δυσαρέσκειά σας και να αναφέρετε επίσημα κάποιο περιστατικό ή συμπεριφορά που σας προβλημάτισε.

 

Πώς μπορεί κάποιος-α να αξιοποιήσει το Μηχανισμό Αναφορών;

Οποιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων μπορεί να υποβάλει απευθείας μία Αναφορά στην εταιρεία Ελληνικός Χρυσός. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η εξής:

  1. Λαμβάνουμε την Αναφορά και επιβεβαιώνουμε την παραλαβή της στον αποστολέα.
  2. Διερευνούμε την Αναφορά, συλλέγοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
  3. Ανταποκρινόμαστε στην στον-στην αποστολέα της Αναφοράς –όταν η Αναφορά είναι επώνυμη- και ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε.
  4. Προτείνουμε λύσεις όπου ενδείκνυται και παρακολουθούμε με συνέπεια την ομαλή εφαρμογή τους.

 

Τρόποι υποβολής Αναφοράς

Μπορείτε να υποβάλετε μια Αναφορά με τους παρακάτω τρόπους

- Μέσω της online διαδραστικής φόρμας υποβολής αναφοράς, που θα βρείτε παρακάτω:
Για εργαζόμενους ή εργολάβους της Ελληνικός Χρυσός, πατήστε εδώ.
Για ενδιαφερόμενα μέρη/κοινωνικούς εταίρους, πατήστε εδώ.

- Μέσω ταχυδρομείου / ΦΑΞ:
Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα υποβολής αναφοράς για εργαζόμενους ή εργολάβους της Ελληνικός Χρυσός εδώ, για ενδιαφερόμενα μέρη/κοινωνικούς εταίρους, πατήστε εδώ και αφού τη συμπληρώσετε, μπορείτε να την αποστείλετε ταχυδρομικώς ή με φαξ στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Για εργαζόμενους ή εργολάβους της Ελληνικός Χρυσός: Υπόψη τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι, Χαλκιδική 63082, Ελλάδα
Για ενδιαφερόμενα μέρη/κοινωνικούς εταίρους: Υπόψη τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Ελληνικός Χρυσός, Στρατώνι, Χαλκιδική 63082, Ελλάδα, Φαξ: +30 2376021081

- Μέσω της ειδικής τηλεφωνικής γραμμής:
Για εργαζόμενους ή εργολάβους της Ελληνικός Χρυσός, καλέστε στο 23760 25180 (εσωτερικό 2180).
Για ενδιαφερόμενα μέρη/κοινωνικούς εταίρους, καλέστε στο 23760 25087 (απλή αστική χρέωση).

- Μέσω των ειδικών κυτίων που βρίσκονται στις κεντρικές πύλες/εισόδους των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων Στρατωνίου - Ολυμπιάδας - Σκουριών και Μαδέμ Λάκκου:
Στην είσοδο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων θα βρείτε φόρμες υποβολής αναφορών τις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε και να καταθέσετε στα ειδικά κυτία, ώστε να παραληφθούν από το τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ανθρωπίνων Πόρων.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc