Στρατηγική


ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ

Η προσέγγισή μας για μία ασφαλή,
βιώσιμη και υψηλής ποιότητας
μεταλλευτική επιχείρηση

“Είναι υπέροχο να είσαι μέρος της Eldorado και πιστεύω πως όλοι μας έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται να υλοποιήσουμε αυτό το στρατηγικό σχέδιο μέσα στην επόμενη πενταετία. Η στρατηγική είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί δίνει σε κάθε εργαζόμενο της εταιρείας τη δυνατότητα να εστιάσει σε ό,τι είναι σημαντικό. Προφανώς και χρειαζόμαστε τη συμμετοχή όλων στη χάραξη μιας εταιρικής στρατηγικής. Και ο καθένας από εσάς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πορεία προς το μέλλον.”

George Burns

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η στρατηγική μας στηρίζεται σε 4 βασικούς πυλώνες:


01.

Άνθρωποι &
Ικανότητες

Οι άνθρωποί μας είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε επιτεύγματος της εταιρείας. Οι προτεραιότητές μας είναι να:

 • Eπενδύουμε στους ανθρώπους μας,
 • Αξιοποιούμε τη διαφορετικότητα τους και
 • Ενθαρρύνουμε την προώθηση της αριστείας σε όλους τους τομείς του οργανισμού μας.
02.

Ασφάλεια &
Βιωσιμότητα

Η ασφάλεια και η βιωσιμότητα βρίσκονται στην καρδιά της δραστηριότητάς μας. Οι προτεραιότητές μας είναι να:

 • Εξασφαλίζουμε ασφάλεια σε κάθε εργασία που αναλαμβάνουμε,
 • Λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον και
 • Διασφαλίζουμε ότι θα παραδώσουμε στις μελλοντικές γενιές ένα καθαρό και ασφαλή πλανήτη.
01.
03.
Strategy
02.
04.
03.

Επιχειρησιακή &
Λειτουργική Αριστεία

Λειτουργική αριστεία σημαίνει ότι παραδίδουμε έργα εντός προϋπολογισμού και προθεσμιών καθώς και με μηδενικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Οι προτεραιότητές μας είναι να:

 • Αυξάνουμε την παραγωγή, συνδράμοντας δυναμικά στον στόχο του Ομίλου μας για 1 εκατομμύριο ουγγιές ισοδύναμου χρυσού,
 • Ενισχύουμε την αποδοτική λειτουργία των μεταλλευτικών μας εγκαταστάσεων και
 • Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους μας, τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε και για καθέναν από όλους εμάς ως εργαζομένους στην Ελληνικός Χρυσός.
04.

Οικονομική Ισχύς &
Αποδόσεις

Ο μεταλλευτικός κλάδος απαιτεί σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου εμπροσθοβαρώς. Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση των επενδύσεών μας αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης των επιδόσεων της εταιρείας μας. Οι προτεραιότητές μας είναι να:

 • Μελετούμε την αποδοτικότητα της επένδυσης,
 • Εφαρμόζουμε μια αυστηρή διαδικασία διάθεσης κεφαλαίων, ώστε να διασφαλίζουμε ότι επενδύουμε μόνο όταν είμαστε έτοιμοι και
 • Μελετάμε το κάθε έργο και να εξασφαλίζουμε ότι διαθέτουμε ό,τι χρειάζεται για την ασφάλεια του προσωπικού μας και του περιβάλλοντος.