Εταιρική Διακυβέρνηση


ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ακολουθούμε τα υψηλότερα πρότυπα σε όλες τις λειτουργίες μας και δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία

Στην Ελληνικός Χρυσός τηρούμε αρχές και εφαρμόζουμε πρακτικές που προάγουν την ακεραιότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ηθική συμπεριφορά. Σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας μας ακολουθούμε υψηλά πρότυπα για να διασφαλίζουμε αποτελεσματικές διαδικασίες εποπτείας, λήψης αποφάσεων και βελτίωσης. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των λειτουργιών μας, των κινδύνων και των σχέσεών μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η εταιρική μας κουλτούρα αντανακλά τη δέσμευσή μας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία μας.

"Στην Ελληνικός Χρυσός διαμορφώνουμε το μέλλον των Μεταλλείων Κασσάνδρας, με σεβασμό στη μακραίωνη μεταλλευτική ιστορία της ΒΑ Χαλκιδικής. Με ακεραιότητα, σθένος και συνεργασία, φέρνουμε στην επιφάνεια τα πολύτιμα μέταλλα που απαιτούνται για την ανθρώπινη πρόοδο. Οι άνθρωποί μας εργάζονται καθημερινά με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, έχοντας ως κύριο στόχο την ευημερία του τόπου που μας φιλοξενεί. Στόχος όλων μας είναι, ενωμένοι, να δημιουργούμε αξία σήμερα, αύριο και για πάντα."

Χρήστος Μπαλάσκας

Πρόεδρος
Γνωρίστε την Ομάδα μας

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη

Η Ελληνικός Χρυσός δίνει μεγάλη έμφαση στην κανονιστική συμμόρφωση ως προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και διακυβέρνησης. Με τους νομικούς κανονισμούς και τους κώδικες και τις πολιτικές που έχει θεσπίσει, θέτει το πλαίσιο για τους εργαζόμενους και τους προμηθευτές της να λειτουργούν με νόμιμη και ηθική συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα διαφυλάσσει την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των ανθρώπων και των κοινοτήτων της. Τα υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δραστηριότητας προάγουν κλίμα εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη επιτυχία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Εσωτερικός Έλεγχος και διαχείριση ρίσκου

Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της εταιρείας και την αποτελεσματικότητά της στη διαχείριση κινδύνων, εποπτείας και εταιρικής διακυβέρνησης. Διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ηθικής και της ακεραιότητας εντός της εταιρείας, ενώ διασφαλίζει ότι η κουλτούρα, οι πολιτικές και οι διαδικασίες της ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και την αποστολή της.

Μάθετε για τη λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πρότυπα & Πιστοποιήσεις ISO

Η Ελληνικός Χρυσός, στο πλαίσιο μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και βιώσιμης ανάπτυξης, επικεντρώνεται στη διαρκή εξέλιξη των λειτουργιών και πρακτικών της. Χρησιμοποιούμε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ISO για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών πτυχών της δραστηριότητάς μας, τα οποία βοηθούν στον προσδιορισμό μετρήσιμων στόχων, ευθυνών, αποκλίσεων, διαδικασιών και απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών. Η προσέγγιση αυτή βοηθά στη διαχείριση των κινδύνων και στον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης και καταδεικνύει την αφοσίωσή μας σε υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης.

Μάθετε ποιες ISO πιστοποιήσεις διαθέτουμε