ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Μέσω της πολιτικής προμηθειών που εφαρμόζουμε, στοχεύουμε στη μεγιστοποίηση της συμβολής μας στην τοπική οικονομία της Χαλκιδικής, αναπτύσσοντας ισχυρές σχέσεις με την κοινωνία και τις τοπικές επιχειρήσεις και ενισχύοντας το εισόδημα των τοπικών προμηθευτών και των εργολάβων μας.

Η φιλοσοφία μας

  •  Θέτουμε αυστηρά κριτήρια υπεύθυνης λειτουργίας και πρακτικών κατά τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών και της ανάθεσης οποιουδήποτε έργου.
  •  Αναπτύσσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες των προμηθευτών μας στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της διακυβέρνησης, συμβάλλοντας στην τεχνογνωσία και τη δυνατότητά τους να αναλαμβάνουν απαιτητικά έργα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
  •  Δίνουμε προτεραιότητα στους προμηθευτές από τον Δήμο Αριστοτέλη συμβάλλοντας στην ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και του οικονομικού περιβάλλοντος στην περιοχή της δραστηριότητάς μας.
  •  Δεσμευόμαστε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και για το λόγο αυτό επιδιώκουμε την εφαρμογή βέλτιστων διεθνών πρακτικών στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Οι σχέσεις της Ελληνικός Χρυσός με τους συνεργάτες της διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής και της διαφάνειας. Βασιζόμαστε σε μια πληθώρα διαφορετικών συνεργατών για την υποστήριξη των επενδυτικών μας σχεδίων και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Οι προτάσεις συνεργασίας και οι προσφορές των συνεργατών αξιολογούνται βάσει κριτηρίων και διαδικασιών, που περιλαμβάνονται τόσο στην Πολιτική Προμηθειών όσο στο καταγεγραμμένο πλαίσιο διαδικασιών.

Στόχος μας είναι να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις εκείνες που θα κάνουν την καθημερινότητα όλων μας καλύτερη. Για τον λόγο αυτό, δημιουργήσαμε ένα εργαλείο που προσφέρει τη δυνατότητα σε δυνητικούς συνεργάτες να παρουσιάσουν την εταιρεία τους και να έρθουν σε επαφή μαζί μας.

Μέσα από αυτή την επικοινωνία, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους τομείς δραστηριοποίησης των εταιρειών και τα συγκεκριμένα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχουν, τα οποία η εταιρεία μας ενδεχομένως να χρειαστεί να προμηθευτεί στο μέλλον.

Πολιτικές & Γενικοί Όροι Αγοράς

Διαβάστε εδώ όλες τις πολιτικές και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Ελληνικός Χρυσός και προσδιορίζουν το πλαίσιο της λειτουργίας μας, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Κατεβάστε παρακάτω τους Γενικούς Όρους Αγοράς που διέπουν την λειτουργία της Ελληνικός Χρυσός και προσδιορίζουν το πλαίσιο συνεργασίας με εργολάβους και προμηθευτές.

Γενικοί Όροι Αγοράς

General Terms & Conditions of Purchase

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Πληροφορίες

Δέχομαι