Εργαστηριο Ελεγχου Ποιοτητας

Εκσυγχρονισμός και τεχνογνωσία
Τεχνική και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού, σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Απόλυτος εκσυγχρονισμός του τεχνικού εξοπλισμού

Το εργαστήριο ελέγχου ποιότητας της Ελληνικός Χρυσός αποτελεί ένα πλήρως εξοπλισμένο αναλυτικό εργαστήριο, τόσο από υλικοτεχνική υποδομή, όσο και από ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση σε μεθόδους προσδιορισμού μετάλλων σε υγρά και στερεά δείγματα.

elegxos-poiotita

Διαθέτει τον κατάλληλο και απαιτούμενο εξοπλισμό, για την κάλυψη όλων των αναγκών της Ελληνικός Χρυσός.

Οι βασικές αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριό μας είναι οι εξής:

  • Προσδιορισμός μετάλλων σε συμπυκνώματα θειούχου μολύβδου, θειούχου ψευδαργύρου και σιδεροπυρίτη
  • Προσδιορισμός μετάλλων, σε γεωλογικά δείγματα της ευρύτερης περιοχής με την μέθοδο fire assay
  • Αναλύσεις πλήθους μετάλλων και χημικών στοιχείων με χρήση διαφόρων μεθόδων, ανάλογα με τις περιεκτικότητες που εμφανίζουν
  • Καθημερινά πραγματοποιούνται αναλύσεις ρουτίνας στη γραμμή παραγωγής της μονάδας εμπλουτισμού τόσο στην πρώτη ύλη, όσο και στα ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα και παραπροϊόντα
  • Σημαντικές είναι επίσης οι χημικές αναλύσεις σε πλήθος χημικών στοιχείων που γίνονται στα δείγματα των φορτώσεων, κατά την πώληση των προϊόντων της εταιρείας (PbS, ZnS, AsPy)

Περιβάλλον

Στο εργαστήριο μας, αναλύεται σε καθημερινή βάση, μεγάλο πλήθος δειγμάτων από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, για τον καθορισμό της συγκέντρωσης μετάλλων αλλά και τις συνήθεις παραμέτρους που προσδιορίζονται από τη νομοθεσία.

hg footer logo

eldoradogold logo  tgm  sme  wgc  wgc